Foto: Shoba Franzen

Vår förskola

Förskolan Kummingatan 132 ligger i nedre delen av Lövgärdet med stor tillgång till naturen i området. Personalen på Smulan, Månen och Grodden arbetar med barnens nyfikenhet och deras lust att lära.

Avdelningar och personal

Förskolan Kummingatan 132 har tre avdelningar: Smulan för barn i åldrarna 1-3, Månen för barn i åldrarna 3-5 och Grodden för barn med funktionsvariationer. Idag finns det ungefär 40 barn på förskolan. Här arbetar 11 pedagoger, 8 förskolelärare och 3 barnskötare. Förskolan har eget kök med kock och maten lagas på förskolan varje dag.

Pedagogik på förskolan

Förskolan jobbar med material och inspiration av läroplanen. Vi arbetar med barnens intressen där vi låter deras nyfikenhet och lust att lära styra verksamheten. Vi lägger stor vikt på att stimulerar barnens nyfikenhet med att erbjuda många olika slags aktiviteter.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.15. Efter den gemensamma morgonstunden och intag av frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, mellanmål, omsorg, och lärande gemensamt tills vi stänger klockan 18:00.

Utomhusmiljö

Förskolan har en fantastisk fin gård, där det finns utrymme för lek och spring. Gården erbjuder både lummig terräng och ytor för cykel lek. Vi har naturen nära vilket ger oss stora möjligheter till promenader och aktiviteter i skogen.

Kul att veta

På förskolan erbjuder vi vårdnadshavare att använda sig av ett föräldrastöd som heter Glädje och utmaningar.

Välkommen till vår förskola!