Foto: Faride Khoshrooz & Jasminka Sadikovic

Vår förskola


Förskolan Kummingatan 126 ligger i nedre Lövgärdet, bredvid Tretjärnsskolan och har stor tillgång till naturen i området. Personalen på Tamburinen, Speldosan, Klapp & Klang och Trollflöjten arbetar tillsammans med barnen på olika former att utrycka sig bland annat estetik. Från 1 januari 2024 kommer förskolan även ha lokaler på Kummingatan 132.

Avdelningar och personal

Förskolan Kummingatan 126 har fyra avdelningar, Tamburinen, Speldosan för barn i åldrarna 1-3 och Klapp & Klang, Trollflöjten, Gitarren för barn i åldrarna 3-5. En av 3-5-avdelningarna är en resursförstärkt avdelning. Idag finns det ungefär 90 barn på förskolan. Här arbetar 17 pedagoger, 9 förskollärare och 8 barnskötare. Förskolan har eget kök med kock och maten lagas på förskolan varje dag.

Pedagogik på förskolan

Förskolan arbetar med läroplan där vi lägger vikt på att barn får möjligheter till att uttrycka sig i olika former bland annat genom estetik, vilket innebär att verksamheten använder estetiska uttrycksformer såsom musik, rytmik, musiksamlingar, gymnastik, miniröris och användning av instrument.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.00. Efter den gemensamma morgonstunden och intag av frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, mellanmål, omsorg, och lärande gemensamt tills vi stänger klockan 18:00.

Utomhusmiljö

Förskolan har en fantastisk stor gård, där det finns utrymme för lek och spring. Gården erbjuder varierande utomhus aktiviteter som är anpassade till både stora och små. Vi har bänkar och bord på gården som används när vi äter mellanmål ute och har estetiska aktiviteter. Vi har skogen nära till hands vilket ger oss stora möjligheter till promenader och aktiviteter i skogen.

Kul att veta

På förskolan erbjuder vi vårdnadshavare att använda sig av ett föräldrastöd som heter Glädje och utmaningar.

 

Välkommen till vår förskola!