Vanliga frågor

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Aktuellt just nu

Varför ska stödformerna ändras?

Stödformerna ska ändras så att de bättre följer de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram. Vad som krävs för att få stöd ska bli tydligare och mer transparent.

Hur ska stödformerna ändras?

  • Verksamhetsstödet kommer att bli öppet för alla att söka sommaren 2019. Verksamhetsstödet kommer också att få tydligare regler och bedömningsgrunder som följer Göteborgs Stads kulturprogram.
  • Projektstöd och stöd för interkulturella projekt har flera likheter och slås ihop hösten 2019.
  • Ett riktat stöd kommer sommaren 2019. Det riktade stödet ska användas när man inte kan använda sig av likahantering, till exempel när Göteborgs Stad har ett särskilt intresse i en organisation eller när det finns en ekonomisk bindning. Sex av ungefär 70 organisationer som idag får verksamhetsstöd är berörda.
  • Ett utvecklingsstöd kommer hösten 2019. Utvecklingsstödet kan användas till konstnärlig utveckling, utveckling i förhållande till målgrupp eller till att kulturen behöver spridas i staden.

På den här sidan kan du läsa mer om förändringarna.

20 september 2018 hade vi en informationsträff om de nya stödformerna. Du kan ladda ned presentationen som en PDF och se en film från mötet där arbetet med de nya stödformerna presenteras.

Kan jag söka kulturstöd?

För att kunna ansöka om stöd måste du ha F-skattsedel eller söka som en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag.

Privatpersoner utan F-skattsedel kan endast söka stipendier och projektstödet En snabb slant för dig 18-25 år.

Måste jag bo i Göteborg för att ansöka?

Ja, för vissa stöd. För att söka stipendierna, ateljéstödet och projektstödet En snabb slant måste du vara folkbokförd i Göteborg.

För de andra projektstöden, verksamhetsstödet, utjämningsbidraget och hyressubventionen för Stora Teatern räcker det om verksamheten, arrangemanget eller projektet riktar sig till en publik i Göteborg.

Kan jag få pengar för att anordna ett kulturprojekt i en annan stad än Göteborg?

Nej, vanligtvis inte. Kulturstöden finns till för det kulturliv som publiken i Göteborg kan ta del av.

Hur gör jag för att söka kulturstöd?

Ansök via vår e-tjänst. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.

Undantag är utjämningsbidraget för kultur för barn och unga som söks via Kulturterminen och hyressubventionen för Stora Teatern som söks genom att kontakta producenterna på Stora Teatern.

När ska jag skicka in min ansökan?

Stöden har olika sista ansökningsdag och vissa stöd kan du söka löpande under hela året. Se vår kalender med ansökningsdatum och skicka in din ansökan senast klockan 12 aktuell ansökningsdag.

Hur mycket kan jag ansöka om?

Information om maxgränserna för de olika stöden finns att läsa om på respektive stöd.

Måste jag ha en konstnärlig utbildning för att få ekonomiskt stöd?

Om du söker Ateljéstöd måste du ha en konstnärlig utbildning, men inte om du söker andra stöd. I vissa stödformer är det meriterande att ha en utbildning, läs mer om respektive stöd.

Jag försöker att skicka in en ansökan men får tekniska problem. Vad ska jag göra?

Kontakta oss! Vi finns tillgängliga under dagtid på vardagar.

Kan jag skicka in min ansökan på andra språk än svenska?

Ja, du kan skicka in din ansökan på något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, samiska eller något av de romska språken/dialekterna.

Kan jag ändra min ansökan efter att jag skickat in den?

Om du har ansökt via Göteborgs Stads e-tjänst kan du logga in på Mina sidor för att ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag klockan 12.

Om du vill komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag, eller om du sökt ett stöd som inte söks via e-tjänsten, kan du kontakta oss - ibland är det möjligt.

Vem bestämmer om min ansökan beviljas?

Beroende på vilket stöd du sökt är det enheten för Kulturstöd på kulturförvaltningen (tjänstemän), utskottet för Kulturstöd (politiker) eller kulturnämnden (politiker) som tar beslut och beviljar stöd. Läs mer om granskning och beslut.

Måste jag betala skatt på det ekonomiska stöd jag får?

Det beror bland annat på vilken organisationsform du har och vilket stöd du fått. Kontakta Skatteverket för mer information!

Jag har beviljats stöd - när får jag pengarna?

Det är olika för olika stödformer. När du beviljas stöd får du ett e-postmeddelande och där står sista utbetalningsdag.

Hur redovisar jag mitt projekt?

När du loggar in på Mina sidor och klickar på Mina bidrag i vänstermenyn, kan du se dina beviljade ansökningar. En länk till redovisning finns vid aktuell ansökan.