Utveckling

Göteborgs Stad har två pågående kultursatsningar för att stärka branscherna film och dans.

Danssatsning

Göteborgs Stads satsning på dans är uppdelad i fem strategiska utvecklingsområden:

  • produktion och infrastruktur
  • utbildning och kompetensförsörjning
  • internationellt utbyte
  • stärkt marknadsföring
  • kompletterande finansiering.

Målet är bland annat att

  • utöka tillgången till både repetitionslokaler och scener
  • utveckla residensmöjligheterna och att underlätta för danskonsten att förnyas genom vidareutbildning
  • verka för att en högre konstnärlig dansutbildning startas i Göteborg.

Ett annat mål är att öka kännedomen om dansutbudet i Göteborg.

Dansresursen

Dansresursen är en sida som fungerar som en hjälp för dig som arbetar med dans. Här hittar du information om bland annat utbildningar, nätverk, studios och arrangörer, både på lokal, nationell och internationell nivå. Oavsett om du är etablerad, ny eller på annat sätt vill närma dig dansbranschen, hoppas vi att du ska ha nytta av Dansresursen.

Danskalendern

I danskalendern kan du som är dansintresserad hitta aktuella föreställningar. Läs mer på Danskalenderns webbplats, Facebooksida och Instagramkonto. Danskalendern är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Golddigger production.

Filmsatsning

Filmkontoret Göteborg ska koordinera och leda Göteborgs Stads satsning på film och rörlig bild. Hösten 2013 antog kommunstyrelsen i Göteborg en handlingsplan för utveckling av området film och rörlig bild i Västsverige. I praktiken betyder det mer pengar till filmproduktion och branschstärkande åtgärder via Film i Väst, Lindholmen Science Park och till olika initiativ som underlättar för filminspelningar via Filmkontoret i regionen. Filmkontoret Göteborg har som uppgift att koordinera satsningen och leda den mot uppsatt mål.

Filmkontorets webbplats, Facebooksida och Instagramkonto får du en överblick över aktörer inom film i Göteborg och regionen. Du hittar allt från olika finansieringsmöjligheter och utbildningar till var du kan hyra teknik och vad som gäller om du vill filma på offentliga platser.