Utveckling

Göteborgs Stad har en pågående kultursatsning för att stärka filmbranschen. Fram till 2020 fanns också en danssatsning.

Filmsatsning

Filmkontoret Göteborg ska koordinera och leda Göteborgs Stads satsning på film och rörlig bild.  Hösten 2013 antog kommunstyrelsen i Göteborg en handlingsplan för utveckling av området film och rörlig bild i Västsverige. I praktiken betyder det mer pengar till filmproduktion och branschstärkande åtgärder via Film i Väst, Lindholmen Science Park och till olika initiativ som underlättar för filminspelningar via Filmkontoret i regionen. Filmkontoret Göteborg har som uppgift att koordinera satsningen och leda den mot uppsatt mål.

Filmkontorets webbplats, Facebooksida och Instagramkonto får du en överblick över aktörer inom film i Göteborg och regionen. Du hittar allt från olika finansieringsmöjligheter och utbildningar till var du kan hyra teknik och vad som gäller om du vill filma på offentliga platser.

Danssatsning 

Under 2015-2019 hade Göteborgs Stad en kulturpolitisk satsning för att stärka och utveckla dansfältet i Göteborg. Syftet med danssatsningen var bland annat att öka tillgången till repetitionslokaler och scener, utveckla residensmöjligheter och att öka kännedomen om dansutbudet i Göteborg.

Ett projekt som tillkom under danssatsningen och som fortfarande finns kvar är Dansresursen. Dansresursen är en hemsida som fungerar som en hjälp för dig som är aktiv inom dansbranschen. Här hittar du information om utbildningar, nätverk, studios och mycket mer.

Ett annat projekt som sjösattes genom danssatsningen är Dansakademin, en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga med branschdriven styrgrupp. Projektet finns kvar med Regionteater Väst som huvudman.