Viktiga datum

Här finns information om sista ansökningsdag för de ekonomiska kulturstöden, när ansökan är öppen och när du får beslut. Här finns också datum för kommande informationsträffar.

När kan du söka kulturstöd?

Här nedan hittar du sista ansökningsdag och andra viktiga datum för de ekonomiska stöden sorterade i bokstavsordning. Var ute i god tid när du söker ekonomiskt stöd. Du kan nå oss på vardagar under dagtid för support.

För vissa av stöden är det politikerna i kulturnämnden som fattar beslut. I andra fall är det kulturförvaltningen. Då är det tjänstepersoner som fattar beslutet.

Arbetsstipendium för författare

 • Sista ansökningsdatum 2020 är 18 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 oktober. Beslut tas av kulturnämnden i april 2021.

Läs mer om hur du söker Arbetsstipendium för författare.

Ateljéstöd

 • Sista ansökningsdatum är 2 september 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 1 juni. Beslut tas av kulturförvaltningen i november.
Läs mer om hur du söker Ateljéstöd.

En snabb slant – för dig mellan 18–25

 • Kan sökas löpande under vår och höst. Beslut tas av kulturförvaltningen inom en månad efter ansökan.

Läs mer om hur du söker En snabb slant.

Hyressubvention för Stora Teatern

 • Kan sökas löpande under året. Kulturförvaltningen fattar beslut löpande kring de ansökningar som kommer in.

Läs mer om hur du söker Hyressubvention för Stora Teatern.

Innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild

Stöden söks hos Lindholmen Science Park.

Sista ansökningsdagar 2020:

 • 14 februari klockan 17.00. Beslut fattas av kulturnämnden 20 april.
 • 15 maj klockan 17.00. Beslut fattas av kulturnämnden 24 augusti.
 • 7 oktober klockan 17.00. Beslut fattas av kulturnämnden 14 december.

Läs mer på Lindholmen Science Parks hemsida.

Kulturstipendier

 • Sista ansökningsdatum 2020 är 18 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 oktober. Beslut tas av kulturnämnden i april 2021.

Läs mer om hur du söker Kulturstipendier.

Produktionsstöd för film och rörlig bild

 • Sista ansökningsdatum våren 2020: 18 mars klockan 12.00. Ansökan öppnar 17 februari. Beslut tas av kulturnämnden 22 juni (framflyttat från 25 maj på grund av rådande omständigheter med corona).
 • Sista ansökningsdag hösten 2020: 16 september klockan 12.00. Ansökan öppnar 17 augusti. Beslut tas av kulturnämnden 14 december.

Läs mer om hur du söker Produktionsstöd för film och rörlig bild.

Projektstöd

 • Sista ansökningsdatum våren 2020: 18 mars klockan 12.00. Ansökan öppnar 17 februari. Beslut tas av kulturförvaltningen i mitten av maj.
 • Sista ansökningsdatum hösten 2020: 4 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 oktober. Beslut tas av kulturförvaltningen i mitten av december.

Läs mer om hur du söker Projektstöd.

Projektstöd Pronto

 • Sista ansökningsdatum, omgång 1: den 15 januari 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 15 december 2019.
 • Sista ansökningsdatum, omgång 2: den 29 april 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 30 mars.
 • Sista ansökningsdatum, omgång 3: den 12 augusti 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 27 juli.
 • Sista ansökningsdatum, omgång 4: den 30 september 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 7 september.
 • Beslut tas av kulturförvaltningen cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.

Läs mer om hur du söker Projektstöd Pronto.

Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga

 • Kan sökas löpande under året. Beslut tas löpande av kulturförvaltningen.

Läs mer om hur du söker Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Utvecklingsstöd

 • Sista ansökningsdatum är 4 mars 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 3 februari. Beslut tas av kulturnämnden 25 maj 2020.

Läs mer om hur du söker Utvecklingsstöd.

Verksamhetsstöd

 • Sista ansökningsdatum är 3 juni 2020 klockan 12.00. Ansökan öppnar 4 maj. Beslut tas av kulturnämnden 14 december 2020.

Läs mer om hur du söker Verksamhetsstöd.

Informationsträffar 2020

Välkommen till våra informationsträffar där vi finns på plats och kan svara dina frågor. Ingen föranmälan krävs och träffarna är öppna för alla.

Inställda informationsträffar

Flera av vårens informationsträffar har inte kunnat bli av på grund av coronapandemin, och inga träffar planeras till hösten. Tanken med träffarna är att du som kulturaktör ska få en överblick över stöden och kunna ställa dina frågor direkt till oss.

Vi vill därför påminna om att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har funderingar eller vill boka in ett rådgivningsmöte. Du når oss bäst genom att mejla till kulturstod@kultur.goteborg.se. Telefonnummer till utredarna hittar du på sidan Kontakt. Varmt välkommen med dina frågor!