Viktiga datum

Här finns information om sista ansökningsdag för de ekonomiska kulturstöden, när ansökan är öppen och när du får beslut. Här finns också datum för kommande informationsträffar.

När kan du söka kulturstöd?

Här nedan hittar du sista ansökningsdag och andra viktiga datum för de ekonomiska stöden sorterade i bokstavsordning. Var ute i god tid när du söker ekonomiskt stöd. Du kan nå oss på vardagar under dagtid för support.

För vissa av stöden är det politikerna i  kulturnämnden som fattar beslut. I andra fall är det kulturförvaltningen. Då är det tjänstepersoner som fattar beslutet. 

Arbetsstipendium för författare

 • Sista ansökningsdatum 2021 är 17 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 oktober. Beslut tas av kulturnämnden i april 2022.

Läs mer om hur du söker Arbetsstipendium för författare.

Ateljéstöd

 • Sista ansökningsdatum är 27 oktober 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 27 september. Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021.
Läs mer om hur du söker Ateljéstöd.

En snabb slant – för dig mellan 18–25

 • Kan sökas löpande under vår och höst. Beslut tas av kulturförvaltningen inom en månad efter ansökan.

Läs mer om hur du söker En snabb slant.

Hyressubvention för Stora Teatern

 • Kan sökas löpande under året. Kulturförvaltningen fattar beslut löpande kring de ansökningar som kommer in.

Läs mer om hur du söker Hyressubvention för Stora Teatern.

Innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild

Stöden söks hos Lindholmen Science Park.

Sista ansökningsdagar 2021:

 • 24 februari klockan 17.00. Beslut fattas av kulturförvaltningen i april/maj.
 • 19 maj klockan 17.00. Beslut fattas av kulturförvaltningen i augusti.
 • 29 september klockan 17.00. Beslut fattas av kulturförvaltningen i november/december.

Läs mer på Lindholmen Science Parks hemsida.

Kulturstipendier

 • Sista ansökningsdatum 2021 är 17 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 oktober. Beslut tas av kulturnämnden i april 2022.

Läs mer om hur du söker Kulturstipendier.

Produktionsstöd för film och rörlig bild

2021

 • Sista ansökningsdatum våren 2021: 17 mars klockan 12.00. Ansökan öppnar 17 februari. Beslut tas av kulturförvaltningen i mitten av maj 2021.
 • Sista ansökningsdatum hösten 2021: 3 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 4 oktober. Beslut tas av kulturförvaltningen före den 31 december 2021.

Läs mer om hur du söker Produktionsstöd för film och rörlig bild.

Projektstöd

2021

 • Sista ansökningsdatum våren 2021: 17 mars klockan 12.00. Ansökan öppnar 17 februari. Beslut tas av kulturförvaltningen i mitten av maj 2021.
 • Sista ansökningsdatum hösten 2021: 3 november klockan 12.00. Ansökan öppnar 4 oktober. Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021.

Läs mer om hur du söker Projektstöd.

Projektstöd Pronto

2021

 • Sista ansökningsdatum, omgång 1: den 20 januari 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 2 januari.
 • Sista ansökningsdatum, omgång 2: den 28 april 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 5 april.
 • Sista ansökningsdatum, omgång 3: den 11 augusti 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 26 juli. 
 • Sista ansökningsdatum, omgång 4: den 6 oktober 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 7 september.

Beslut tas av kulturförvaltningen cirka sex veckor efter sista ansökningsdag. 

Läs mer om hur du söker Projektstöd Pronto.

Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga

 • Kan sökas löpande under året. Beslut tas löpande av kulturförvaltningen.

Läs mer om hur du söker Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Utvecklingsstöd

 • Sista ansökningsdatum är 3 mars 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 8 februari. Beslut tas av kulturnämnden 24 maj 2021.

Läs mer om hur du söker Utvecklingsstöd.

Verksamhetsstöd

2021

 • Sista ansökningsdatum är 9 juni 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 10 maj. Beslut tas av kulturnämnden 16 december 2021.

Läs mer om hur du söker Verksamhetsstöd.

Informationsträffar 2021

Just nu har vi inga fysiska informationsträffar.

Tanken med träffarna är att du som kulturaktör ska få en överblick över stöden och kunna ställa dina frågor direkt till oss. Vi vill därför påminna om att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har funderingar eller vill boka in ett rådgivningsmöte. Du når oss bäst genom att mejla till kulturstod@kultur.goteborg.se. Telefonnummer till utredarna hittar du på sidan Kontakt.

Varmt välkommen med dina frågor!