Regler och riktlinjer

På den här sidan hittar du de regler och riktlinjer som beslutats av kulturnämnden och som ligger till grund för de olika stödformerna. I reglerna finns kortfattad information om stöden (läs mer om stöden under respektive stödform i menyn) och i riktlinjerna kan du läsa om de grundläggande kriterierna som gäller för alla som söker kulturstöd.

Riktlinjer för kulturstöd

I kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd kan du läsa om de grundläggande villkor som du måste uppfylla för att söka något av stöden. Det handlar till exempel om att den som söker ska följa svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas. I riktlinjerna kan du också läsa om syftet med kulturstöd, vilket bland annat är att stärka och utveckla ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg.

Riktlinjer för kulturstöd

När vi granskar och bedömer din ansökan utgår vi från våra bedömningsgrunder. Du kan läsa om bedömningsgrunderna på sidan Granskning och beslut.

Regler för stöd

I reglerna kan du läsa vad som gäller för varje stödform i enkel punktform så som de antagits av kulturnämnden. Du kan läsa mer om vad stöden och ansökan i menyn under Stöd att söka.

Regler för Arbetsstipendium för författare

Regler för Ateljéstöd

Regler för En snabb slant

Regler för Hyressubvention på Stora Teatern

Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Regler för Kulturstipendier

Regler för Projektstöd

Regler för Projektstöd Pronto

Regler för Produktionsstöd för film

Regler för Utvecklingsstöd

Regler för Verksamhetsstöd