Utvecklingsstöd

Under 2019 inrättas ett nytt stöd som kallas Utvecklingsstöd. Stödet kan ges till projekt som stimulerar en konstnärlig eller kulturell utveckling i Göteborg.

Vad kan du få utvecklingsstöd för?

Du kan söka utvecklingsstöd för projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling och skapar kvalitativ eller strukturell förändring. Stödet kan också ges till projekt som bidrar till prioriterade strategiska mål i Göteborgs Stads kulturprogram.

Stödet kan beviljas till alla uttrycksformer och exempelvis ha fokus på utveckling av metod, format, strategi, kompetensutveckling, koncept eller liknande. Utvecklingsstödet är öppet att söka för såväl småskaliga som mer omfattande utvecklingsarbeten.

Utvecklingsstödet redovisas till förvaltningen men ställer inget krav på publik presentation.

Vem kan ansöka om utvecklingsstöd?

Utvecklingsstöd kräver en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Projekt som saknar juridisk person har möjlighet att söka genom annan huvudman.

Vem kan inte ansöka om utvecklingsstöd?

  • organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
  • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, såvida inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter
  • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag

Det går heller inte att söka utvecklingsstöd i efterhand eller för att täcka förlust.

Hur mycket pengar kan du få?

Det finns ingen beloppsgräns vid ansökan om Utvecklingsstöd. I den första sökomgången med ansökningsdatum den 21 augusti 2019 kommer totalt 700 000 kr att fördelas.

När kan du ansöka?

Nästa datum för att söka utvecklingsstöd är 21 augusti 2019 klockan 12.00 på dagen. E-tjänsten för ansökan öppnar 5 augusti.
Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag. Ansökan sker två gånger om året.

Viktiga datum för sig som ansökt om utvecklingsstöd

Sökande kan komma att bli kallade till ett fördjupande samtal den 11 september 2019, som en kompletterande åtgärd i bedömningsprocessen. Senast den 30 augusti 2019 får du besked om du är kallad till ett fördjupande samtal och hur samtalet är tänkt att fungera.

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in.

Ansök om utvecklingsstöd

När får jag beslut om min ansökan?

Beslut fattas av kulturnämnden 21 oktober.