Frågor och svar om KuBo - Kultur för barn och unga

Här kan du läsa frågor och svar om den nya bokningssidan KuBo - kultur för barn och unga, och vad det innebär för dig som ansökt om att vara med i KuBo.

Under våren 2021 lanserades KuBo - Kultur för barn och unga. KuBo är en bokningssida som samlar kulturutbud för skolor på ett och samma ställe, och syftar till att skapa en mer jämlik fördelning av kultur till barn och unga i Göteborg.

Här kan du läsa frågor och svar om KuBo och hur urvalet görs. Du är också välkommen att kontakta oss om du har fler frågor.

Hur görs urvalet till KuBo?

De som blivit godkända för utjämningsbidrag kan ansöka om att vara med i utbudet i KuBo. Därefter genomförs en matchningsprocess och programläggning av en referensgrupp bestående av representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. De aspekter som ligger till grund för matchningsprocessen är:

  • Bred representation och konstuttryck
  • Efterfrågan och spridning mellan olika målgrupper i förskola och skola
  • Varierande scenformat
  • Fördelning mellan etablerade och nyare aktörer
  • Önskad spelperiod (vid till exempel sen premiär på terminen)

Vem riktar sig utbudet till?

Förskolor, grundskolor och gymnasier, både kommunala och friskolor.

Vad kostar det för skolorna?

För kommunala förskolor och grundskolor är det kostnadsfritt att boka via KuBo eftersom det redan är förfinansierat i en gemensam budget från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. För friskolor och gymnasier tas en subventionerad avgift ut på 40 kronor per barn vid bokningen.

Hur skiljer sig KuBo från utjämningsbidraget?

KuBo är i första hand ett redskap för att skapa en jämlik tillgång till kultur för barn och unga i staden. Syftet är att utbudet ska bli mer varierat och att det ska bli en större geografisk spridning i vilka som tar del av utbudet. På så sätt är KuBo, till skillnad från utjämningsbidraget, inte ett ekonomiskt stöd som fördelas på lika villkor. Det är istället en budget för inköp där urval och matchning också baseras på vad skolan efterfrågar. Kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har gått samman med en gemensam inköpsbudget för utbudet och gör matchningen tillsammans.

Antal föreställningar som köps in till KuBo bestäms i förväg, vilket ger en garanti för de fria grupperna att få betalt oavsett antal faktiska bokningar.

Offentliga föreställningar för barn på fritiden påverkas inte av KuBo, utan fungerar likadant inom utjämningsbidraget som förut. Under en övergångsperiod kan utjämningsbidraget även tillfälligt användas som efterstöd till skolföreställningar som inte finns med i KuBo.

Hur bestäms antal föreställningar som kan bokas?

Det bestäms genom att vi tittar på de verk som blivit godkända och hur utbudet motsvarar urvalskriterierna, som till exempel efterfrågan och spridning mellan olika målgrupper i förskola/skola och fördelning mellan etablerade och nyare aktörer. Vi strävar också efter att skapa en jämnare tillgång till olika konstformer såsom teater, dans, musik, performance, litteratur och andra konstartsöverskridande uttryck.

Hur går bokningen till?

Lärare och pedagoger registrerar sig i KuBo och bokar sedan in det utbud som de är intresserade av. Kulturförvaltningen har dock möjlighet att rikta erbjudanden till vissa skolor eller geografiska områden. Därför kan prioriterade målgrupper få erbjudande om att boka först, innan bokningarna släpps för övriga skolor. Syftet med detta är att skapa en mer jämlik tillgång till kultur för barn och unga runt om i Göteborg.

Efter att bokningen är genomförd tar aktören som ansvarar för aktiviteten själv över kontakten med läraren och den eventuella spelplatsen. Närvarolistor och kontaktpersoner (bokare/lärare) genereras direkt från systemet.

När släpps utbudet?

Utbudet i KuBo inför våren 2022 släpps i mitten av december. 

Vad är skillnaden mellan Kulturpunkten och KuBo?

Alla skolbokningar är flyttade från Kulturpuntken till KuBo. Offentliga föreställningar som riktar sig till barn på fritiden samt vuxna finns kvar i Kulturpunkten.