Ansökningsguide - Utjämningsbidrag


På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga och om vad som gäller när du fått stöd.

Ansök via e-tjänsten

Du söker Utjämningsbidrag via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se. Där ska du fylla i ett formulär med uppgifter om produktionen eller verket och om dig som aktör.

Ansök om Utjämningsbidrag via e-tjänsten

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation. 

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om ett konto där du loggar in med användarnamn och lösenord.

Registrera din organisation

Du söker Utjämningsbidrag som juridisk person, inte som privatperson. För att kunna söka stödet måste du därför först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad som rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som organisationsrepresentant. Du loggar alltid in som privatperson, och byter sedan roll i systemet. För att söka Utjämningsbidrag behöver du ha användarrollen organisationsrepresentant. När du har valt rätt roll hittar du stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag”.

Om produktionen eller verket förändras

Om något i verket förändras, till exempel om skådespelare, musiker eller dansare byts ut, ska detta meddelas till Kulturstöd. Därefter gör vi en ny bedömning.

Vad händer efter att jag har ansökt om Utjämningsbidrag?

Utredare på Kulturstöd bedömer din ansökan. Till sin hjälp har de en referensgrupp av sakkunniga. Bedömningen görs enligt våra riktlinjer och bedömningsgrunder. Kulturförvaltningen fattar sedan beslut om ansökan blir godkänd eller inte. Utjämningsbidraget beviljas per läsår eller kalenderår. Du får svar skriftligen via e-post.

Läs mer om riktlinjerna för kulturstöd och om bedömningsgrunderna på sidan Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.