Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga


Fria aktörer, konstnärer och kulturutövare kan söka Utjämningsbidrag för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar som riktar sig till barn och unga. Bidraget subventionerar barn och ungas kostnad för konst- och kulturupplevelser.

Utjämningsbidraget ska främja Göteborgs fria kulturliv och barns och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur. Bidraget subventionerar barns och ungas kostnad för besök eller upplevelser hos fria kulturaktörer i Göteborg.

Du som söker ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta dig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år. Du ansöker per produktion eller verk. Utbetalningen sker i efterhand, mot faktura efter godkänd redovisning.

KuBo – kultur för barn och unga 

Du som blir godkänd för utjämningsbidraget kan också lämna intresseanmälan om att vara med i KuBo - Kultur för barn och unga, Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för skolor. Läs mer på sidan KuBo – kultur för barn och unga.

Detta kan du söka Utjämningsbidrag för

Du kan söka Utjämningsbidrag för konstnärliga verk, produktioner och föreställningar i Göteborg som riktar sig till barn och unga mellan 0–19 år. Du kan söka för både förställningar som spelas på barns fritid och i skolan.

För er som planerar att spela skolföreställningar utöver de som blivit programlagda i KuBo och använda utjämningsbidraget, kontakta ida.kaivola@kultur.goteborg.se för att stämma av möjligheten att nyttja subventionen. Skolföreställningarna som är programlagda i KuBo behöver vara fullbokade för att kunna nyttja utjämningsbidraget för skolföreställningar som ligger utanför KuBo.

Bedömningsgrunder

Kulturförvaltningens bedömningsgrunder är baserade på politiskt beslutade riktlinjer som är framtagna för Göteborgs Stad. Läs om de övergripande bedömningsgrunderna här. 

När du ansöker om utjämningsbidrag bedöms verket även utifrån konstnärliga kvaliteter som:

 • konstnärlig höjd och bredd
 • bemötande och publikkontakt
 • form
 • utförande
 • tematik, angelägenhet och aktualitet.

Det är framför allt konstnärlig höjd, bredd, angelägenhet och utveckling när det gäller det totala utbudet för barn och unga i staden som är grund för beviljande av stödet.

Detta kan du inte söka Utjämningsbidrag för

 • Kulturpedagogisk verksamhet, det vill säga produktioner som använder konsten som medel för lärande.
 • Föreställningar eller verk där biljettpriset för barn och unga är lägre än 40 kronor inklusive moms.
 • Verk som spelas för barn som inte bor i Göteborg.
 • Skolföreställningar som redan är inköpta i Kubo och som inte är fullbokade.

Detta krävs för att få Utjämningsbidrag

 • Du som söker ska vara en juridisk person, det vill säga en förening, stiftelse, bolag eller enskild firma med F-skatt. Om du saknar juridisk person kan du söka genom annan huvudman.
 • Din organisation ska vara registrerad och hemmahörande i någon av kommunerna inom Göteborgsregionen.
 • Barnen som tar del av produktionen måste bo i Göteborgs kommun.
 • Du ska verka i professionell kontext, ha höga konstnärliga kvaliteter och rikta dig till målgruppen barn och unga mellan 0–19 år.
 • Du måste själv producera eller skapa det konstnärliga verket för att kunna få Utjämningsbidrag. Det betyder att gästspelsscener, museer, gallerier, festivaler och biografer inte kan få Utjämningsbidrag eftersom de inte själva producerar.

Hur mycket är bidragsbeloppet?

 • Produktion eller verk på fast plats: 100 kronor per besökande barn när biljett sålts för minst 40 kronor inklusive moms.
 • Uppsökande eller såld produktion/verk: 50% av priset vid såld produktion.

Bidraget är 100 kronor per biljett när ett verk visas på en fast scen eller plats och aktören säljer biljetter till barn och unga. Bidraget beviljas under förutsättning att barn från Göteborg varit en del i publiken och att biljetten kostat minst 40 kronor.

Om du till exempel säljer tio biljetter för 40 kronor styck, så kan du beviljas ett stöd på 1000 kronor.

Uppsökande produktion

Om du har en uppsökande produktion betalar arrangören 50% av kostnaden samt eventuella omkostnader, medan utjämningsbidraget står för de resterande 50% av kostnaden.

Om till exempel ett kulturhus bokar en föreställning som är godkänd för utjämningsbidrag betalar kulturhuset 50% av kostnaden och utjämningsbidraget täcker de resterande 50 %.

Redovisning och fakturering

Du som får Utjämningsbidrag ska skicka en e-faktura till Göteborgs Stads kulturförvaltning efter genomförda föreställningar, tillsammans med en redovisning. I redovisningen ska det framgå hur många barn som har tagit del av produktionen eller verket. När redovisningen är godkänd betalas bidraget ut mot fakturan.

Detta behöver framgå i redovisningen

Vid produktion eller verk på fast plats:

 • Datum och tid för genomfört verk samt verkets namn.
 • Antal barn eller elever x 100 kronor.
 • Åldersgrupp, skolår eller stadium.
 • Vilken förskola, grundskola, gymnasium och vilken stadsdel barnen kom ifrån.
 • Beställarens namn.
 • För privatpersoners bokningar ska deras postnummer uppges.
 • En sammanställning på beloppet som ska betalas ut.

Vid uppsökande verk eller såld produktion:

 • Datum och tid för genomfört verk samt verkets namn.
 • Det totala priset samt 50% avdrag.
 • Antal barn och barnens ålder.
 • Om verket spelades under barns fritid (skollov eller helg) ska du bifoga en lista med barnens postnummer.
 • Beställarens namn.
 • Vilken förskola, grundskola, gymnasium och vilken stadsdel barnen kom ifrån, eller plats där föreställningen spelades.
 • En sammanställning på beloppet som ska betalas ut.

Du ska också bifoga kopia av faktura eller kvitto på sålda biljetter. Vid uppsökande verk ska du också skicka med en kopia på ditt avtal eller kontrakt med arrangören.

E-faktura

Det är lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Här kan du läsa mer om hur du skickar e-faktura.

Du ska skicka fakturan för Utjämningsbidrag till:

Kulturförvaltningen (GLN-kod: 7381035001594) med referens: 5007

Ansökningstider

Ansökan kan göras löpande under året. Om din verksamhet även ansöker om Verksamhetsstöd gör du ansökan i samband med det. Även om du tidigare blivit godkänd för Utjämningsbidrag behöver du ansöka på nytt för varje produktion. Utjämningsbidraget beviljas per läsår eller kalenderår.

Ansök via e-tjänsten

Du ansöker genom att fylla i ett formulär i Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, där du beskriver produktionen eller verket.

Läs Ansökningsguide - Utjämningsbidrag innan du fyller i anmälan. I ansökningsguiden hittar du mer information om och länkar till manualer för e-tjänsten.

Ansök om Utjämningsbidrag via e-tjänsten