Projektstöd

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka projektstöd för kulturprojekt två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Om Projektstöd

Projektstödet ges till konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, det finns alltså en början och ett slut. Stöd kan ges för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, t.ex. en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Stöd ges också för att arrangera en enskild kulturhändelse.

Projekt som prioriteras ska vara nyskapande inom sin genre och vända sig till en publik i Göteborg. Annat som prioriteras är om det främjar ett breddat publikunderlag och syftar till att nå nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande såväl konstnärligt som mellan nationer. Vi ser också gärna att projekten ökar kontaktytorna mellan sektorer och olika grupper i samhället, sker i samverkan med andra aktörer och främjar nätverksarbete.

Vad kan du få projektstöd för?

Projektstödet kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner, musikföreningar, läsningar och utställningar.

Stödet går till projekt som:

 • är nyskapade inom sin genre
 • vänder sig till en publik i Göteborg
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samarbete med andra aktörer
 • gör nätverksarbete lättare
 • har flera finansiärer (eftersom det då är större möjlighet att genomföra projektet)

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet, du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka projektstöd för?​

 • till organisationer som kan bära sitt projekt ekonomiskt utan kulturstöd,
 • i efterhand eller för att täcka förlust,
 • mer än en gång för samma projekt,
 • till projekt som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, såvida inte projektet har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring,
 • till projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller konferenser,
 • till offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag.

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet, du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Vem kan ansöka om projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Några exempel på föreningar och organisationer som beviljas stöd är teatergrupper, dansgrupper, musikföreningar, litteraturföreningar och konstföreningar. I samtliga fall är de medverkande yrkesutövande konstnärer som på något sätt utvidgar sin genres konstnärliga gränser.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd (scrolla till sidan 6).

Vem kan inte få projektstöd?

 • Privatpersoner utan F-skattsedel.
 • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
 • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade projektstöden från kulturnämnden har hittills legat på mellan 10 000 och 250 000 kronor.

För projektstöd under 40 000 kronor hänvisar vi till projektstöd Pronto som är ett projektstöd med kort handläggningstid och med fyra ansökningstillfällen per år.

När kan du ansöka?

Projektstöd kan sökas två gånger per år. I mitten av mars söker du för arrangemang som äger rum tidigast i juli och i mitten av september söker du för arrangemang som äger rum från och med januari.

Ansök senast klockan 12.00 på ansökningsdagen. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Nästa datum för att söka projektstöd är:
16 september 2019

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. E-tjänsten öppnar 12 augusti.

Läs Ansökningsguide - Projektstöd innan du fyller i anmälan.

Ansök om projektstöd