Projektstöd

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka Projektstöd för kulturprojekt två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka.

Om Projektstöd

Projektstöd ges till konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, det finns alltså en början och ett slut. Stöd kan ges för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, t.ex. en utställning, föreställning eller konsert. Stöd ges också för att arrangera en enskild kulturhändelse.

Projekt som prioriteras ska uppfylla en eller flera av kulturförvaltningens bedömningsgrunder och vänder sig till en publik i Göteborg.

Vad kan du få Projektstöd för?

Projektstöd kan användas för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Exempel på projekt som tidigare fått stöd är scenproduktioner, musikkonserter, läsningar och utställningar.

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet, du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Vilka konst- och kulturprojekt kan du inte söka Projektstöd för?​

Projektstöd ges inte till:

  • organisationer som kan bära sitt projekt ekonomiskt utan kulturstöd
  • projekt i efterhand eller för att täcka förlust
  • samma projekt mer än en gång
  • projekt som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, förutom om det har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
  • projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller konferenser
  • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag.

Är du osäker på om du kan ansöka om stöd för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss för att diskutera projektet, du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Vem kan ansöka om Projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person, till exempel en förening eller ett bolag, eller en fysisk person med F-skattsedel.

Några exempel på föreningar och organisationer som beviljas stöd är teatergrupper, dansgrupper, musikföreningar, litteraturföreningar och konstföreningar. I samtliga fall är de medverkande yrkesutövande konstnärer som på något sätt utvidgar sin genres konstnärliga gränser.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Vem kan inte få Projektstöd?

  • Privatpersoner utan F-skattsedel.
  • Institutioner, förvaltningar och bolag som är offentligt finansierande.
  • Organisationer och företag som är registrerade i utlandet.

Hur mycket pengar kan du ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade projektstöden från kulturnämnden har hittills legat på mellan 10 000 och 250 000 kronor.

För Projektstöd under 40 000 kronor hänvisar vi till Projektstöd Pronto som är ett projektstöd med kort handläggningstid och med fyra ansökningstillfällen per år.

När kan du ansöka?

Projektstöd kan sökas två gånger per år. I mitten av mars söker du för arrangemang som äger rum tidigast i juli och i mitten av september söker du för arrangemang som äger rum från och med januari.

Ansök senast klockan 12.00 på ansökningsdagen. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Nästa datum för att söka projektstöd är 18 mars 2020.

Hur och var görs ansökan?

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst där du skapar ett konto och loggar in. E-tjänsten öppnar 17 februari.

Läs Ansökningsguide - Projektstöd innan du fyller i anmälan.

Ansök om Projektstöd