KuBo - kultur för barn och unga

Du som är godkänd för utjämningsbidraget kan lämna intresseanmälan om att vara med i KuBo - Kultur för barn och unga, som är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor och skolor.

Om Kubo – kultur för barn och unga

Kubo är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor och skolor. Syftet är att samla kulturutbudet på ett och samma ställe och att skapa en mer jämlik fördelning av kultur till barn och unga i Göteborg.

Utbudet i Kubo riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasier, både kommunala och friskolor. Lärare och pedagoger på skolorna bokar själva aktiviteter för sina barngrupper eller elever direkt via Kubo. På kubo.goteborg.se kan du se hur utbudet presenteras för skolorna.

Vem kan anmäla intresse om att vara med i Kubo?

Du behöver först vara godkänd för utjämningsbidrag för att kunna göra en intresseanmälan. Läs mer på sidan Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Den produktion du söker med ska vara riktad till barn inom förskola, grundskola och gymnasium i Göteborg, och ska gå att genomföra i den miljön, antingen uppsökande i skola, i lokaler i närområdet eller på egen scen. Har du flera produktioner, lämna intresseanmälan för dem/den du helst vill erbjuda.

Hur går intresseanmälan till?

Du lämnar intresseanmälan genom att fylla i ett elektroniskt formulär. Du behöver fylla i formuläret en gång för varje produktion du vill medverka med.

Läs mer om vilka uppgifter du behöver fylla i på sidan Guide för intresseanmälan - KuBo.

När kan du göra intresseanmälan?

Intresseanmälan för medverkan i KuBo sker läsårsvis med en termins framförhållning.

  • Intresseanmälan för medverkan i höstens utbud 2022 är öppen 1 februari – 1 mars 2022.
  • Intresseanmälan för medverkan i vårens utbud 2023 är öppen 1 augusti – 1 september 2022.

Du får besked från kulturförvaltningen via e-post ungefär en månad efter sista ansökningsdatum om er produktion blir programlagd under kommande period eller inte.

Hur går urvalet till?

Vilket utbud från det fria kulturlivet som kommer med i KuBo bestäms genom en matchningsprocess och programläggning, som görs av en samverkansgrupp med representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen.

De tittar på hur utbudet motsvarar urvalskriterierna, bland annat:

  • efterfrågan och spridning mellan olika målgrupper i förskola/skola
  • fördelning mellan etablerade och nyare aktörer
  • genrebredd och jämn tillgång till olika konstformer, såsom teater, dans, musik, performance, litteratur och andra konstartsöverskridande uttryck.

Utbudet finansieras genom en gemensam budget från kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Vilken ersättning får du?

Om du kommer med i KuBo innebär det att vi köper in din föreställning. Du sätter själv ett pris för din produktion i samband med att du gör intresseanmälan.

Antalet föreställningar som köps in till KuBo bestäms på förhand. Det innebär att du får betalt per inköpt föreställning, oavsett hur många bokningar som sedan kommer in från skolorna.

Du skriver avtal med och fakturerar kulturförvaltningen.

Lämna intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 1 september 2022 inför våren 2023.

Intresseanmälan till KuBo