Hyressubvention för Stora Teatern

Vill du uppträda på Stora Teatern? Du kan ansöka om att få delar av hyran för Stora Teatern betald.

Hyressubventionen ska:

  • ge möjlighet för det fria kulturlivet att få del av Stora Teaterns lokaler
  • underlätta för yrkesverksamma konstnärer att nå ut till en större publik
  • underlätta för underrepresenterade kulturella verksamheter att nå ut till en större publik
  • främja ett mångsidigt kulturliv i staden med hög konstnärlig kvalitet.

Kontakta producenterna på Stora Teatern så hjälper de dig att ansöka om hyressubvention

Vilka produktioner och föreställningar kan du få hyressubvention för?

Alla produktioner och föreställningar som ni får en hyressubvention för ska tillsammans:

  • vara av konstnärlig och/eller kulturpolitisk relevans
  • ha konstnärliga kvaliteter
  • följa Göteborgs Stads riktlinjer om etiska värdegrunder
  • syfta till branschstärkande insatser som till exempel utbudsdagar, nätverksträffar, prisutdelningar/galor, festivaler eller liknande
  • bidra till Göteborgs kulturpolitiska mål.

Vem kan ansöka om hyressubvention för Stora Teatern?

Om du är en fri aktör eller arrangör som arbetar med konstnärlig verksamhet och är verksam i Göteborg, kan du ansöka om en hyressubvention som rabatterar priset på Stora Teaterns hyra.

Hur mycket pengar kan du få?

Subventionen beviljas med 75 % eller 100 % av den totala hyreskostnaden.