Frågor och svar om stödpaketet

Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet.

Frågor om Tillfälligt stipendium

Varför kan man inte söka stipendier om man har en tillsvidareanställning eller studerar på mer än 50%?

Vi har behövt göra avgränsningar och försöker rikta pengarna dit de behövs mest. Har man en fast anställning på mer än 50% så är det en ekonomisk trygghet och behovet av stipendium är mindre. Har man extrajobb, korttidsanställning, eller försörjer sig genom frilans kan man söka stipendium. Man kan också fortfarande söka stipendier även om man har en fast anställning på upp till 50%.

Det går också att söka om man är studerande på mindre än 50%. Studerar du på en mer omfattande nivå än så, till exempel att du går en masterutbildning, då räknas du som student och kan inte söka stipendier för yrkesverksamhet.

Kan man söka stipendium om man är permitterad?

Nej, inte om du är permitterad från en fast anställning på mer än 50%. 

Kan man söka stipendium om man är arbetslös och stämplar?

Ja, det kan man.

Varför ska man beräkna sin inkomst för 2020?

Vi ber om en uppskattning av inkomst och verksamhet, inte en redovisning. Vi har förståelse för att det ser annorlunda ut 2020 jämfört med tidigare år. Uppgifterna för 2020 är främst till för att ge oss en nulägesbild över hur corona har påverkat den sökande.

Varför ska man uppskatta hur stor del av ens inkomst som kommer från konstnärlig eller kulturell verksamhet?  

För att vi ska få en uppfattning om den sökandes ekonomiska situation och behov, vilket också är en aspekt (av flera) som bedöms i ansökan.

Kan man söka stipendium även om man inte har tjänat några pengar alls på konstnärlig eller kulturell verksamhet?

Ja, det kan man. Mycket arbete inom det fria kulturlivet görs obetalt, och förutsättningarna kan se olika ut beroende på konstområde och yrkesinriktning. Det finns därför ingen kvantitativ gräns på hur stor del av din inkomst som ska komma från konst- och kulturverksamhet för att du ska räknas som yrkesverksam.

Vi gör en bedömning av varje ansökan som kommer in. Där bedömer vi inte bara ekonomisk situation utan även verksamhetens omfattning, kvalitet och betydelse för det fria kulturlivet. 

Kan man söka för konstpedagogisk verksamhet?

Om du arbetar enbart med pedagogisk verksamhet kan du inte söka stöden, men om du arbetar med barns delaktighet som en del av ditt konstnärskap kan du söka. Om du utöver pedagogik arbetar på andra sätt med ditt konstnärskap eller kulturella verksamhet kan du också söka, men då är det inte det pedagogiska arbetet som kommer att bedömas i ansökan.

Frågor om hyressubvention

Kan man söka hyressubvention om man har ateljéstöd?

Ja, det kan man, under förutsättning att man söker som enskild firma eller annan organisationsform. Är du del av en ateljéförening kan istället föreningen söka stödet. Du kan inte söka hyressubvention som privatperson.

Tekniska problem

Har du problem med att fylla i formuläret? Kontrollera först nedanstående punkter:

  • Spara ner dokumentet först, fyll inte i via webbläsaren. Fyller du i det i webbläsaren följer inte svaren med när du sparar ner dokumentet.
  • Kontrollera att du har en uppdaterad version av Adobe Reader eller det program du använder för att läsa pdf:er.

Har du fortsatt problem kan du kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.