Ansökningsguide, Återstart 2021 - tillfälligt kulturstipendium

Här hittar du information om hur du ansöker om stipendiet ”Återstart 2021”. Ansökan är öppen 29 oktober - 19 november.

Allmän information om stipendiet finns på sidan Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium. På sidan Regler och riktlinjer hittar du även kulturnämndens allmänna riktlinjer och specifika regler för samtliga stöd. Om du har frågor, mejla till kulturstod@kultur.goteborg.se.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via ett digitalt ansökningsformulär. Du behöver fylla i dina uppgifter samt bifoga ditt CV som bilaga. Frågor markerade med * i ansökningsformuläret är obligatoriska att svara på.

Du når ansökningsformuläret längst ner på sidan Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium. Vi rekommenderar att du gör ansökan på en dator och inte på en telefon.

Notera att det inte går att spara formuläret och göra klart det senare.

När du klickar på ”slutför” skickas ansökan in. Då får du ett bekräftelsemejl till den mejladress du angett i ansökan. När du väl har skickat in ansökan går det inte att göra ändringar i den.

Uppgifter du behöver ha till hands innan du börjar

Innan du börjar fylla i ansökan bör du försäkra dig om att du har alla uppgifter och dokument du behöver till hands. Nedan hittar du information om vad som ska ingå i ansökan.

Personuppgifter

Du ska ange namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och bankkontonummer i ansökan. Du behöver också bekräfta att du är folkbokförd i Göteborg. Om du är osäker på var du är folkbokförd, hör av dig till Skatteverket.

Huvudsakligt konstnärligt/kulturellt område och yrkesroll

Du behöver ange inom vilket område du huvudsakligen är verksam. Du kan välja bland Litteratur, Bildkonst, Samtidskonst, Musik, Teater, Dans, Film, Konsthantverk eller Annat. Kryssar du i ”Annat” kan du ange ditt svar i fritext. Du ska också ange din yrkesroll, som fritextsvar. Det kan vara till exempel skådespelare, koreograf, musiker, översättare, scenograf, arrangör, producent eller annan titel.

CV

I ditt CV ska detta framgå:

  • Hur din konstnärliga/kulturella  yrkesverksamhet sett ut åren 2018-2021. Om ditt CV redovisar verksamheten längre bakåt än så går det bra att skicka in, men det vi bedömer är verksamheten under åren 2018–2021. Om din verksamhet har varit omfattande går det bra att endast redovisa väsentliga uppdrag och aktiviteter.
  • Eventuell utbildning, särskilt om du genomgått någon konstnärlig utbildning.
  • Om du har fått några stipendier kopplade till din konstnärliga/kulturella yrkesverksamhet under åren 2018-2021.

Notera att bilagor endast kan ha formaten pdf, doc, docx, jpeg, jpg, bmp eller png. Om du har filmer och större filer/dokument som ingår i eller refereras till i ditt CV ska du inte bifoga dem som filer i ansökan. De ska istället finnas med i ditt CV som länkar till Vimeo, Youtube eller annan plattform.

Förvärvsinkomst

I ansökan ska du ange din förvärvsinkomst för 2018, 2019, 2020 och hittills 2021, samt uppskattad procent av denna inkomst som härrör från konstnärligt arbete. Din fastställda förvärvsinkomst hittar du i ditt slutskattebesked hos Skatteverket. Logga in och klicka på "Mina sidor". 

Den uppskattade procenten konstnärligt arbete ska vara från din konstnärliga verksamhet och inte från eventuella pedagogiska uppdrag, reklamuppdrag eller andra uppdragssammanhang utanför de rent konstnärliga. Under den rådande pandemin år 2020 och år 2021 tar kulturförvaltningen hänsyn till att du har arbetat i uppdragssammanhang som inte är rent konstnärliga och därför finns förståelse för att det ser annorlunda ut år 2020 och 2021.

En beskrivning av din planerade verksamhet 2022

Eftersom stipendiet är framåtsyftande behöver du fylla i hur du planerar att fortsatta din konstnärliga verksamhet under året som kommer. Skriv kortfattat, det finns plats för max 1000 tecken inklusive blanksteg.

Endast fullständiga ansökningar behandlas

Observera att vi bara behandlar fullständiga ansökningar. Om obligatoriska uppgifter eller bilagor saknas kommer kulturförvaltningen inte att behandla din ansökan.

Ansökningsperiod och besked

Ansökan är öppen 29 oktober – 19 november. Skicka in din ansökan senast 19 november klockan 12.00, på dagen. Du får besked senast 31 december 2021.