Återstart 2021 - tillfälligt kulturstipendium

Du som är yrkesverksam konstnär eller kulturarbetare i Göteborg kan söka kulturstipendiet Återstart 2021. Syftet med stipendiet är att stötta det fria kulturlivet när samhället öppnar upp igen efter pandemin. Ansökan är öppen mellan 29 oktober och 19 november .

Kulturnämnden har infört ett tillfälligt kulturstipendium, Återstart 2021, för att stötta det fria kulturlivet när samhället öppnar upp igen efter pandemin. Du som är yrkesverksam konstnär eller kulturarbetare i Göteborg kan söka. Om du blir beviljad stipendiet får du 50 000 kronor.

Regler för stödet och kulturnämndens allmänna riktlinjer för kulturstöd hittar du på sidan Regler och riktlinjer.

Vem kan söka Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium?

Stipendiet ges till enskilda kulturutövare. För att söka ska du vara yrkesverksam som konstnär eller kulturarbetare inom det fria kulturlivet, och möta en publik eller verka i ett konstnärligt/kulturellt sammanhang genom din verksamhet. Du ska vara folkbokförd och verksam i Göteborg.

Du kan inte söka stipendiet om du:

  • Studerar på mer än 50% vid söktillfället
  • Har en tillsvidareanställning på mer än 75% vid söktillfället
  • Är tjänstledig från en tillsvidareanställning på mer än 50% vid söktillfället.

Du kan inte heller få stipendiet om din konstnärliga eller kulturella verksamhet:

  • Kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
  • Huvudsakligen bedriver verksamhet som kan definieras som fritidsverksamhet, reklam eller pedagogisk verksamhet.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att fylla i ett elektroniskt formulär, som du hittar längre ner på denna sida. I din ansökan ska du bland annat bifoga ett CV och ange din förvärvsinkomst för de senaste fyra åren. Du ska också beskriva din verksamhet under kommande år, eftersom stipendiet syftar till att stötta inför en återstart av kulturen.

Fullständig information hittar du på sidan Ansökningsguide, Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium. Läs igenom informationen innan du söker så att du har alla uppgifter du behöver. Om du skickar in en ofullständig ansökan kommer den inte att behandlas.

När kan jag ansöka och när får jag besked?

Ansökan är öppen 29 oktober – 19 november 2021. Skicka in din ansökan senast 19 november klockan 12.00, mitt på dagen. Du får besked via e-post senast 31 december.

Listan på vilka som fått stipendiet publiceras också på sidan Alla beviljade stöd.

Ansök om Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium

Ansökan är nu stängd.

Kontakta oss

Om du är osäker på hur du ska fylla i ansökningsformuläret eller har andra frågor om stipendiet, tveka inte att kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.