Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag för dig som hyr en konstnärsateljé i Göteborg. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer och att utveckla stadens professionella kulturliv.

Ateljéstöd beviljas för tre år i taget. Om ditt hyreskontrakt är tidsbegränsat och gäller en kortare period kan du bara få ateljéstöd för den tid du hyr din ateljé.

Stödet är personligt och skattepliktigt.

Läs handboken om ateljéstöd innan du ansöker. Där finns mer detaljerad information om vad som ska ingå i ansökan och vilka meriter som krävs. Handboken finns längst ned på denna sida.

Vad kan du få ateljéstöd för?

Hyra till ateljé i Göteborgs kommun.

Vem kan ansöka om ateljéstöd?

Du ska vara folkbokförd i Göteborg. Du behöver vara medlem i en ateljéförening eller ha en enskild firma med F-skattesedel. Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år.

Studerande kan inte få ateljéstöd.

Ateljéstöd kan gå till dig som

  • har konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto. Utbildningen ska ha avslutats högst tre år innan ansökan.

eller

  • de senaste tre åren har dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld. Du kan läsa om vad som gäller i riktlinjerna för kulturstöd.

Hur mycket pengar kan du få?

Varje år bestäms ett totalbelopp för ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på det beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 7 800 kronor per år och konstnär.

När och hur kan du ansöka?

Sista ansökningsdatum är 27 oktober 2021 klockan 12.00. Ansökan öppnar 27 september. Beslut tas av kulturförvaltningen före 31 december 2021.

Var ute i god tid med din ansökan, eftersom ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag.

Läs instruktionerna i Handbok för Ateljéstöd innan du ansöker.

Handbok för Ateljéstöd

Ansök om ateljéstöd