Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag för dig som hyr en konstnärsateljé i Göteborg. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer och att utveckla stadens professionella kulturliv.

Du som hyr en ateljé i Göteborgs kommun kan söka Ateljéstöd. Stödet är personligt och betalas ut retroaktivt. Du söker för den period som du hyrt din ateljé. Det kan vara hela året eller delar av det.

Detta kan du söka Ateljéstöd för

Hyra till ateljé i Göteborgs kommun.

Detta krävs för att söka Ateljéstöd

  • Du ska vara folkbokförd i Göteborg.
  • Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år eller 1200 kronor per månad.
  • Du kan inte få Ateljéstöd om du är student.

Du ska också uppfylla minst en av följande punkter:

  • Du har konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto. Du ska ha avslutat utbildningen högst tre år innan ansökan.
  • Du har genomfört en separatutställning i Sverige eller i utlandet de senaste tre åren.
  • Du har fått arbetsstipendium från Konstnärsnämnden inom bild och formområdet någon gång de senaste tre åren.
  • Du har genomfört ett offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag någon gång de senaste tre åren.
  • Du har varit del av en större samlingsutställning någon gång under de senaste tre åren, till exempel på en internationell konstbiennal, ett konstmuseum eller i ett motsvarande konsthantverkssammanhang.

Du behöver kunna visa att aktiviteten har skett genom exempelvis examensbevis, webbsidor eller annan dokumentation.

För att kunna få stöd behöver du också uppfylla några grundläggande krav som till exempel att du måste följa svensk lagstiftning, samt lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld.

Du kan läsa mer om vad som gäller i kulturnämndens Regler för Ateljéstöd och Riktlinjer för kulturstöd. Du hittar dokumenten på sidan Regler och riktlinjer.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Varje år bestäms ett totalbelopp för Ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får Ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 8000 kronor per år och konstnär.

Pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år, senast i mars månad.

Ansökningstider

2024 är ansökan öppen mellan 9 oktober — 6 november. Du får besked i december 2024.

Ansök

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst bokningochbidrag.goteborg.se, där du skapar ett konto och loggar in med e-legitimation. Du söker Ateljéstöd som privatperson.

Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktionerna på sidan Ansökningsguide - Ateljéstöd. Där finns även mer information om hur du använder e-tjänsten.

Till e-tjänsten