Frågor och svar om förändringarna av Ateljéstödet 2021

Här kan du läsa frågor och svar om förändringarna av Ateljéstödet som träder i kraft under 2021.

Ändringarna i korthet:

  • Ansökan sker med personnummer istället för genom ateljéförening eller enskild firma.
  • Du kan nu söka för hela året eller delar av det, exempelvis för korttidskontrakt.
  • Ansökan sker senare på året och pengarna betalas ut retroaktivt i början av nästkommande år istället för i slutet av innevarande år. Ansökan är öppen 27 september – 27 oktober.
  • Ansökan sker för ett år i taget istället för tre år i taget.

Varför görs dessa förändringar?

Syftet med förändringarna är att dels att göra stödet tillgängligt för fler. Du behöver inte längre vara med i en ateljéförening eller ha en enskild firma för att söka. Det räcker med att ha ett hyreskontrakt för en ateljé. Med de nya reglerna går det också att söka för korttidskontrakt, om du till exempel har hyrt en ateljé över sommaren.

Syftet är också att göra det enklare att söka och på sikt minska administrationen kring stödet. Eftersom stödet söks via personnummer behövs ingen administration kring ateljéföreningar eller enskild firma, och när ansökningsperioden ligger senare på året minskar risken för att du behöver skicka in kompletteringar eller göra återbetalningar.

Kommer jag fortfarande att kunna få Ateljéstöd?

Alla som har uppfyllt kriterierna tidigare kommer fortfarande att göra det. Det är främst ansökningsprocessen som förändras. Den ändring som rör kriterierna handlar om att inkludera fler, genom att det nu går att söka för korttidskontrakt. När det kommer till konstnärliga meriter är kriterierna samma som tidigare.

Varför försvinner treårsperioderna?

Treårsperioderna försvinner i och med de nya reglerna, där stödet blir mer retroaktivt. Istället för att uppskatta hur din verksamhet kommer se ut under tre år och skicka in kompletteringar längs vägen, söker du stöd för de månader du faktiskt har haft ateljéhyra under året.

Vad händer om jag är mitt inne i en treårsperiod?

Då behöver du söka stödet i år igen. Från och med 2021 behöver du söka stödet varje år.

Hur får jag pengarna?

Pengarna kommer direkt till det konto du anger i ansökan. Ateljéföreningar kommer alltså inte att behöva administrera egna utbetalningar framöver.

Kan jag fortsätta vara med i en ateljéförening och få stöd?

Ja, men du söker genom personnummer. Precis som tidigare behöver det framgå att kontraktet är ställt på dig. Om du delar lokal med andra och en ateljéförening står på kontraktet måste du, som förut, skicka in ett andrahandskontrakt som specificerar storleken på din del av lokalen och kostnad.

Hur söker jag stödet med de nya reglerna?

Instruktioner hittar du i vår ansökningsguide.

Görs några särskilda anpassningar av stödet på grund av pandemin?

Ja, det finns tillfälliga regler som gäller för ansökningsomgången 2021:

  • Ansökan kan göras med underlag och meriter som sträcker sig fyra istället för tre år tillbaka i tiden, det vill säga från 2017 och framåt.
  • Digitala och andra till pandemin anpassade praktiker godkänns som underlag för att styrka yrkesverksamhet.

Informationsträff om Ateljéstödet

Den 2 juni höll Kulturstöd en digital informationsträff om årets ansökan av Ateljéstöd och de förändringar av stödet som börjar gälla i år. Om du inte hade möjlighet att delta är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.