Ansökningsguide - Ateljéstöd

Här hittar du information om hur du ansöker om Ateljéstöd och vad du behöver förbereda inför ansökan.

Allmän information om stödet och vad som krävs för att söka finns på sidan Ateljéstöd. På sidan Regler och riktlinjer hittar du även kulturnämndens allmänna riktlinjer och specifika regler för samtliga stöd.

Du söker via e-tjänsten

Du söker Ateljéstöd genom att fylla i ett ansökningsformulär via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation, till exempel Bank-Id.

På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du mer information om e-tjänsten och hur du använder den.

Du söker Ateljéstöd som privatperson, inte som organisation eller ateljéförening. Du hittar stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag” när du har loggat in.

Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post eller post.

Till e-tjänsten

Detta behöver du ha med i ansökan

Innan du börjar fylla i ansökan bör du försäkra dig om att du har alla dokument du behöver. Om du inte skickar med alla obligatoriska bilagor och underlag i din ansökan kan du inte få stöd.

Fyra dokument är obligatoriska att skicka med i ansökan:

 • Ett uppdaterat CV för din konstnärliga verksamhet under de senaste tre åren
 • Kopia på ditt hyreskontrakt
 • En kopia på senaste hyresavin för din ateljé
 • Ett kontobevis från din bank.

Beroende på vad du anger som din yrkesverksamhet kan du behöva skicka in fler bilagor.

Här nedanför kan du läsa om vad som ska framgå i obligatoriska och övriga bilagor.

CV

Det är viktigt att du anger dina meriter på ett tydligt sätt. Ange meriter för de senaste tre åren så här:

 • För examen: ange namn på utbildning och högskola eller universitet, samt nivå på utbildningen (kandidat- eller masterexamen). Om det är en utbildning inom ett annat fält än bild- och formområdet ska du bifoga intyg om att du har gått en inriktning mot fri konst, till exempel i form av referenser eller brev från lärare.
 • För utställning: skriv ut titel, år, plats (institution, galleri etc), stad, land samt hemsida.
 • För arbetsstipendium från Konstnärsnämnden: ange det år då du tilldelades stipendiet.
 • För gestaltningsuppdrag: ange verk, titel, plats, placeringsårtal, beställare, uppdragsgivare, hemsida (uppdragsgivarens hemsida eller egen hemsida där verket redovisas).

Kopia på ditt hyreskontrakt

Hyreskontraktet behöver stå i ditt namn. Om du har ett andra- eller tredjehandskontrakt ska du skicka in en kopia på både första-, andra- och tredjehandskontraktet.

Hyr du i andra eller tredje hand men saknar ett kontrakt som står på ditt namn, behöver ett sådant upprättas för att du ska kunna söka Ateljéstöd.

Kopia på senast betalda hyresavi för ateljén

Om du inte får någon avi kan du i stället skicka in ett utdrag från en specificerad banköverföring som visar att du har betalat för ateljén. 

Kontobevis

Du behöver bifoga ett kontobevis på det konto som du vill få pengarna till. På kontobeviset ska det framgå att du är kontoägare och vilket kontonummer kontot har. Du laddar ner kontobeviset från din banks hemsida. Har du frågor om kontobevis och hur du laddar ner det, kontakta din bank. 

Övriga bilagor

Beroende på vad du söker med som underlag för din yrkesverksamhet kommer du eventuellt också att behöva skicka med:

 • Examensbevis, alternativt ett tydligt resultatintyg. Registreringsintyg godkänns inte som examensbevis.
 • Intyg på fri konst som inriktning vid annan utbildning än inom bild och form (till exempel designutbildning inom mode eller textil). Detta kan till exempel vara ett intyg från en lärare.
 • Arbetsprover (behövs bara om du inte har en hemsida med dokumentation över din konstnärliga verksamhet). Observera att filmer och större filer eller dokument inte ska skickas med som bilagor. De ska i stället finnas med som länkar i ditt CV till Vimeo, Youtube eller annan videoplattform.

Har du frågor?

Om du har frågor om din ansökan eller om e-tjänsten, kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.