Stöd att söka


Vilket eller vilka stöd kan du ansöka om? Här kan du läsa om Göteborgs Stads olika stödformer inom konst och kultur. Vi hjälper dig gärna om du har frågor.

Det finns flera olika stöd för dig som är aktiv inom Göteborgs fria konst- och kulturliv. Du kan läsa mer om dem på undersidorna i menyn. Vet du inte var du ska börja finns en kort guide över stöden nedan, som kan hjälpa dig att få en överblick. Du kan också kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta vilket eller vilka stöd som passar dig och din verksamhet.

Projektstöd

Majoriteten av våra stöd är projektstöd i olika former. Det bredaste heter Projektstöd och kan sökas för konstnärliga eller kulturella projekt, utan någon övre gräns för hur mycket pengar du kan söka. Ska du arrangera ett mindre projekt, till exempel ett kulturevenemang, finns Projektstöd Pronto, som har snabb handläggningstid. Är du mellan 18–25 år gammal finns stödet En snabb slant, som kan sökas året om.

För projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling finns ett särskilt stöd som heter Utvecklingsstöd.

Det finns två stödformer som riktar sig särskilt till filmområdet: Produktionsstöd för film och rörlig bild och Innovationsstöd för film och rörlig bild.

Fria aktörer inom kulturområdet som skapar verk, produktioner eller föreställningar som riktar sig specifikt till barn och unga kan söka Utjämningsbidrag.

Stipendier

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka Kulturstipendier. Det finns även ett specifikt stipendium för dig som är författare, översättare eller dramatiker, som heter Arbetsstipendium för författare. Observera att studerande inte är berättigade till stipendierna.

Hyresbidrag

Om du hyr en konstnärsateljé kan du söka Ateljéstöd

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd riktar sig till konstnärliga och kulturella kontinuerliga verksamheter som är av mycket hög kvalitet och särskilt viktiga för sina målgrupper, eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Stödet är öppet för alla konstnärliga eller kulturella verksamheter i Göteborg att ansöka om.