Krav på dig som får stöd

Det finns vissa krav på dig som får stöd. Bland annat ska du berätta för oss om projektet eller verksamheten du får stöd för förändras och du måste lämna in en redovisning. Du ska också använda Göteborgs Stads logotyp för att visa att du får stöd från oss.

Om du får kulturstöd från Göteborgs Stad blir du kontaktad via e-post. Du får då all information du behöver och du får veta vad som förväntas av dig som får stöd. Här beskrivs generella krav som gäller alla som får stöd.

Informera oss

Berätta för oss var och när verksamheter och projekt ska ske, till exempel via pressmeddelande eller en inbjudning.

Om projektet eller verksamheten du fått stöd för skjuts upp eller förändras, måste du kontakta oss.

Redovisa

Alla projekt och verksamheter som får stöd ska redovisas. Redovisa ditt projekt enligt regler för respektive stöd. Du som får stöd får information om hur du ska redovisa ditt projekt eller verksamhet i samband med beslutet. Om du har skickat in ansökan via e-tjänsten kan du logga in på www.bok.goteborg.se, gå till Mina Sidor – Mina bidrag. Där finns din sökhistorik och redovisningslänkar.

Kommunikation och marknadsföring

Visa i ditt marknadsförings- och informationsmaterial att du får stöd. Använd logotypen för Göteborgs Stad bredvid förklarande text, till exempel "Med stöd från".

Sätt inte upp affischer där det är olagligt. Göteborgs Stad har affischeringstavlor som du kan använda.