Alla beviljade stöd

Här hittar du information om vilka som beviljats stöd. De senast beviljade stöden presenteras överst.

Stöd beviljade våren 2019

Stöd beviljade hösten 2018

Stöd beviljade våren 2018

Arkiv

Projekt- och verksamhetsstöd

I kulturstöds databas finns information om vilka som fått projekt- och verksamhetsstöd från år 2003 och framåt. Du kan söka på organisation, projektnamn, konstområde, typ av stödform och år.

Sök stöd beviljade år 2003 och framåt i databasen för kulturstöd

Stipendier

I fillistan nedan kan du ladda hem ett dokument med namnen på de som fått kulturstipendium, författarstipendium och konsthantverksstipendium åren 1999-2015.