Granskning och beslut

Din ansökan granskas av tjänstepersoner på enheten för Kulturstöd i samråd med referenspersoner eller sakkunniga. Beroende på stödform är det tjänstepersoner på Kulturstöd eller politiker i kulturnämnden som tar beslut.

När du skickat in din ansökan granskas och bedöms den av utredare på enheten för Kulturstöd på Göteborgs Stad. En referensgrupp ger råd.

Ansökningar om kulturstipendium och arbetsstipendium för författare granskas av sakkunniga. Resultatet av granskningen används som underlag för beslut om stöd.

Information om vilka som fått stöd tidigare

Referenspersoner och sakkunniga

De referenspersoner och sakkunniga som Kulturstöd anlitar har kompetens inom bland annat teater, dans, musik, film, konst, konsthantverk, litteratur och fotografi. De har inte beslutande mandat.

Referenspersoner 2019

 • Birgit Berndt :Verksamhetsstöd och projektstöd (dans)
 • Lena Dahlén: Verksamhetsstöd och projektstöd (teater)
 • Helena Marika Ekenger: Ateljéstöd
 • Kicki Jaballah: Interkulturellt projektstöd
 • Marie Jönsson: Verksamhetsstöd (dans)
 • Lisa Lindén: Produktionsstöd för film och Verksamhetsstöd (film)
 • Malin Oest: Verksamhetsstöd och projektstöd (musik)
 • Pascal Prosek: Projektstöd (konst/konsthantverk)
 • Lena Ulrika Rudeke: Verksamhetsstöd och projektstöd (litteratur)
 • Harald Svensson: Verksamhetsstöd och projektstöd (musik)
 • Daniel Terres: Utvecklingsstöd

Sakkunniga för kulturstipendier och arbetsstipendier för författare 2019

 • Patrik Lindgren (musik)
 • Elin Flognman (konsthantverk)
 • Anna Karlander (dans)
 • Lena Lind Brynstedt (film)
 • Lisa Nowotny (teater)
 • Anna Persson (bildkonst och foto)
 • Lena Ulrika Rudeke (litteratur)
 • Attila Urbán (bildkonst och foto)

Vem beslutar om vilka stöd?

Beroende på vilket stöd du sökt är det enheten för Kulturstöd på kulturförvaltningen (tjänstepersoner) eller kulturnämnden (politiker) som tar beslut och beviljar stöd.

Kulturstöd på kulturförvaltningen

Beviljar stöd till

 • projektstöd (förutom stöd för filmproduktion, se nedan)
 • stöd för interkulturella projekt
 • projektstödet Pronto (max 40 000 kr)
 • projektstödet En snabb slant (max 20 000 kr)
 • ateljéstöd
 • hyressubvention för Stora Teatern
 • utjämningsbidrag för kultur för barn och unga.

Kulturnämnden

Beviljar stöd till

 • verksamhetsstöd
 • utvecklingsstöd (nytt stöd från och med hösten 2019)
 • kulturstipendier och arbetsstipendier för författare
 • projektstöd för film
 • innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild (Media Arena på Lindholmen Science Park).