Samlad information om coronaviruset och kulturstöd

Här har vi samlat all information om hur coronaviruset påverkar dig som vill söka, har sökt eller har fått kulturstöd.

Information till dig som har sökt eller fått kulturstöd från Göteborgs Stad

Vad händer om jag behöver förändra eller ställa in projekt som jag har sökt eller fått stöd för?

Om du beslutar att skjuta upp eller ställa in ett evenemang ska du meddela oss via e-post och skicka en uppdaterad plan och budget. Glöm inte att uppge namn på den person eller organisation som sökte stödet när du kontaktar oss. För att säkerställa att ditt ärende kommer fram, kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Kommer ni att kräva pengarna tillbaka?

Som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för kostnader inom projektet/verksamheten som du redan har betalat eller inte kan undvika, till exempel ersättning enligt avtal till utövare eller artister.

Stöd från Göteborgs Stad som tillfälligt har förändrats

En snabb slant

En snabb slant riktar sig till personer mellan 18-25 år som vill arrangera publika kulturevenemang. Vanligtvis går det att söka året om, men nu är ansökan stängd fram till 31 maj.

Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild

En miljon kronor omfördelas inom kulturnämndens budget till att förstärka stödet till det fria kulturlivet. Pengarna kommer att gå till att utöka budgeten för de senaste sökomgångarna av stödformerna Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild, vilket betyder att fler projekt kommer att kunna få stöd. Vilka som får Projektstöd beslutas 15 maj, och vilka som får Produktionsstöd för film och rörlig bild beslutas 22 juni.

Projektstöd Pronto

Projektstöd Pronto är ett projektstöd som har snabb handläggningstid, ungefär sex veckor. Det går att söka upp till 40 000 kronor för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Kraven för att få stödet har tillfälligt lättats upp, för att möta de svårigheter som många kulturaktörer står inför på grund av coronaviruset. Förändringen innebär att projekten inte längre behöver vara publika, och det går att söka stöd igen för ett projekt som tidigare blivit inställt på grund av coronaviruset. Ändringarna gäller under hela 2020.

Läs mer om ändringarna för Projektstöd Pronto

Utjämningsbidraget

Göteborgs Stads utjämningsbidrag är ett bidrag som ska främja både Göteborgs fria kulturliv och barn och ungas möjlighet att ta del av kultur, genom att subventionera barn och ungas kostnad för besök eller upplevelser hos fria kulturaktörer i Göteborg. Eftersom det inte längre är möjligt att genomföra den typen av arrangemang har Utjämningsbidraget nu öppnats upp för digitala och nya uttryck. Förändringen innebär att det går att söka utjämningsbidrag för till exempel filmade föreställningar och konserter, utomhusverk m.m. De nya reglerna gäller under våren 2020.

Läs mer om ändringarna för Utjämningsbidraget

Västra Götalandsregionens stödpaket till kulturen

Läs mer om Västra Götalandsregionens stödpaket till kulturen och de stöd du kan söka från dem på Västra Götalandsregionen Kulturs hemsida. De har även en informationssida om Covid-19.

Regeringens stödpaket till kulturen

Har du drabbats av uteblivna intäkter på grund av corona kan du ansöka om regeringens stödpaket till kulturen. Ansökan är öppen från slutet av april i ungefär två veckor, men det varierar något mellan stödformerna. Stöden administreras av följande myndigheter:

Stöd till kulturaktörer med enskild firma eller företag

Har du enskild firma eller företag finns information på verksamt.se om till exempel möjligheter till hyreslättnader, uppskov, med mera.