Samlad information om coronaviruset och kulturstöd

Här har vi samlat all information om hur coronaviruset påverkar dig som vill söka, har sökt eller har fått kulturstöd.

Information till dig som har sökt eller fått kulturstöd från Göteborgs Stad

Vad händer om jag behöver förändra eller ställa in projekt som jag har sökt eller fått stöd för?

Om du beslutar att skjuta upp eller ställa in ett evenemang ska du meddela oss via e-post. Skicka en uppdaterad plan och budget. Glöm inte att uppge namn på den person eller organisation som sökte stödet när du kontaktar oss. Kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se.

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod eller uppskov av redovisning med anledning av pandemin.

Kommer ni att kräva pengarna tillbaka?

Som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för kostnader inom projektet/verksamheten som du redan har betalat eller inte kan undvika. Det kan vara till exempel ersättning enligt avtal till utövare eller artister.

Stöd från Göteborgs Stad som tillfälligt har förändrats

Här ser du de stödformer som har fått anpassade regler till följd av coronapandemin. De ändrade reglerna för stöden gäller fram till restriktionerna hävs. Läs mer om de olika anpassningarna under respektive stödform. Alla våra stöd hittar du i menyn på sidan Stöd att söka.

  • En snabb slant
  • Projektstöd
  • Produktionsstöd för film och rörlig bild
  • Projektstöd Pronto
  • Utjämningsbidraget

Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet

Mellan 7-27 november 2020 gick det att söka stipendier och hyressubventioner från Göteborgs Stad. Stipendierna riktade sig till yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare, medan hyressubventionerna riktade sig till kulturföreningar och -organisationer med fasta lokalkostnader. Sammanlagt delades 25 miljoner kronor ut, genom 105 hyressubventioner och 530 stipendier.

Västra Götalandsregionens stödpaket till kulturen

Läs mer om Västra Götalandsregionens stödpaket till kulturen och de stöd du kan söka från dem på Västra Götalandsregionen Kulturs hemsida. De har även en informationssida om Covid-19.

Regeringens krisstöd till kulturen

Läs mer på Kulturrådets hemsida om regeringens stödpaket till kulturen.

Stöd till kulturaktörer med enskild firma eller företag

Har du enskild firma eller företag finns information på verksamt.se om till exempel möjligheter till hyreslättnader, uppskov, med mera.