Årets mottagare av Arbetsstipendium för författare, från vänster: Christine Falkenland (fotograf Kristin Lidell), Jenny Högström (fotograf Annika von Hausswolff), Klara Persson (Nordstedts)

Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2020


Publicerad 21 april 2020

Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens sammanträde 20 april. Sammanlagt får 22 verksamma konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmklippare och skådespelare stipendier.


Stipendierna brukar delas ut under högtidliga former under våren, men på grund av Covid-19 kommer ceremonin att skjutas upp till ett senare tillfälle. Preliminärt datum är 21 september på Börsen.

Mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier 2020

Fia Adler Sandblad, skådespelare och konstnärlig ledare

Matilda Andersson, sångerska och kompositör

Göran Dahlberg, redaktör och författare

Richard Eklund, bildkonstnär

Åsa Ericsson, musiker och pedagog

Benedikte Esperi, koreograf

Malin Franzen, bildkonstnär

Rosali Grankull, tonsättare

Mattias Gunnarsson, bildkonstnär

Emil Klingvall, skådespelare och konstnärlig ledare

Eva Linder, bildkonstnär

Olof Marsia, bildkonstnär

Peter Nilsson, författare

Susanne Otterberg, fotograf

Lena Runge, filmklippare

Martin Schaub, musiker

Sanna Svedestedt Carboo, smyckekonstnär

Annika Svensson, keramiker

Fredrik Åkum, bildkonstnär

Mottagare av Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare 2020

Christine Falkenland, född 1967, är författare bosatt i Göteborg. Hon debuterade 1991 och har en omfattande produktion bakom sig av både prosa och poesi. Hennes senaste roman ”Själasörjaren” från 2018 berör tillvarons motsatser utifrån frågor om renhet, ondska och godhet. Hennes författarskap utforskar den mänskliga själens djup och handlar ofta om relationen mellan tro, kön, själ och samhälle.

Jenny Högström, född 1974, är översättare, författare och litteraturkritiker bosatt i Göteborg. Hennes debutdiktsamling ”En liten bok om kött och chark” från 2016 handlar om graviditet, ideologi och inbillning. Som författare och kritiker rör hon sig i ett normalitetskritiskt landskap och skriver ofta om sexualitet och politik med en mörk, ideologiskt medveten humor.

Klara Persson, född 1985, är barnboksförfattare och illustratör bosatt i Göteborg. Hon debuterade 2012 med ”Molly & Sus”, en bilderbok om två systrar som sitter ihop i sina flätor. Hennes illustrerade barnböcker tar ofta upp sociala vardagsproblem och talar med barn på barns språk om frågor om samhörighet, trygghet, frihet och kärlek.

Fakta

Sökande till Göteborgs Stads Kulturstipendier är folkbokförda och konstnärligt verksamma i Göteborg. De har konstnärlig utbildning eller har bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år.

242 personer sökte årets Kulturstipendier. 19 stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 30 000 kr per person.

Sökande till Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare är dels författare av skönlitterära verk skrivna på svenska och dels författare av essäistik. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier. Till essäistik räknas kvalificerad kulturjournalistik.

53 personer sökte årets Arbetsstipendium för författare, varav tre utsågs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 50 000 kronor vardera.

Göteborgs Stads Kulturstipendier har delats ut sedan 1950-talet.