Besparingar i kulturnämndens budget påverkar kulturstödet

Publicerad 23 februari 2023

På grund av besparingar i kulturnämndens budget ställs flera av årets sökomgångar för kulturstöd in. Besparingen innebär att det ekonomiska stödet för det fria kulturlivet minskar med nio miljoner kronor i år.

Den 22 februari antog kulturnämnden årets budget, där nämnden behöver spara 28,5 miljoner kronor för att få budgeten i balans. Av besparingarna rör nio miljoner kronor stöd till det fria kulturlivet.

Vårens sökomgångar av Projektstöd, Produktionsstöd för film och rörlig bild och Utvecklingsstöd som skulle ha öppnat 23 februari ställs därför in.

Följande stöd påverkas inte av beslutet eftersom de ligger på 2024 års budget, och kommer tills vidare att utlysas som vanligt:

  • Verksamhetsstöd som söks våren 2023 inför 2024 års verksamhetsår
  • Riktat stöd inför 2024 som söks våren 2023 inför 2024 års verksamhetsår
  • Kulturstipendier som söks hösten 2023
  • Arbetsstipendier för författare som söks hösten 2023
  • Projektstöd som söks under hösten 2023
  • Produktionsstöd för film och rörlig bild som söks under hösten 2023.

Kulturförvaltningen tittar just nu på hur budgeten påverkar övriga stödformer under året. Hemsidan uppdateras när det finns mer information.