Utjämningsbidraget öppnas upp för digitala och nya konstuttryck

Publicerad 8 april 2020

Coronavirusets spridning har medfört att många kulturaktörer inte längre kan genomföra publika evenemang, vilket påverkar barn och ungas tillgång till kultur. Därför kan du som är kulturaktör nu söka utjämningsbidrag för digitala och nya konstuttryck riktade mot barn under våren 2020.

Göteborgs Stads utjämningsbidrag är ett bidrag som ska främja både Göteborgs fria kulturliv och barn och ungas möjlighet att ta del av kultur, genom att subventionera barn och ungas kostnad för besök eller upplevelser hos fria kulturaktörer i Göteborg.

På grund av coronavirusets spridning är det för många kulturaktörer inte längre möjligt att genomföra föreställningar och andra publika evenemang, vilket påverkar barn och ungas tillgång till konst och kultur. Därför öppnas Göteborgs Stads utjämningsbidrag nu tillfälligt upp för digitala och nya konstuttryck.

Förändringen innebär att det går att söka utjämningsbidrag för till exempel filmade föreställningar och konserter, performanceverk och samtidskonst som använder filmat material som uttryck, utomhusverk eller annat som gör att barn kan ta del av konstnärliga uttryck i en tid när vi ska förhålla oss till social distansering. De nya reglerna gäller under våren 2020. Nya beslut kan komma beroende på hur situationen utvecklar sig framöver.

Så ansöker du om utjämningsbidrag

Du ansöker via vår hemsida som vanligt, men för att bli godkänd för digitala eller nya uttryck behöver du dels skicka med en länk till ert konstnärliga verk, och dels skriva med i ansökan att den avser de särskilda omständigheter som coronaepidemin innebär. Du behöver även uttryckligen ange att ni kommer att ersätta anlitade konstnärer enligt avtal för genomförda verk/föreställningar/konserter etc.

I övrigt bedömer vi din ansökan enligt kulturförvaltningens ordinarie bedömningsgrunder och regler för utjämningsbidrag. Vi kommer att bedöma de ansökningar som kommer in löpande.

Så fungerar utjämningsbidraget

Utjämningsbidraget betalas ut mot faktura efter att ni blivit godkända samt genomfört ett verk för barn i Göteborg. Utjämningsbidraget för digitala verk betalas ut enligt principen för uppsökande verksamhet, vilket betyder att bidraget betalar halva kostnaden under förutsättning att arrangören betalar den andra halvan. Om till exempel en skola bokar en digital föreställning som är godkänd för utjämningsbidrag betalar alltså skolan 50% av kostnaden och utjämningsbidraget täcker de resterande 50%.

Mer information om utjämningsbidraget och hur du ansöker hittar du här.

Har ni frågor, kontakta Göteborgs Stads konsulenter för kultur för barn och unga:

Ida Kaivola: ida.kaivola@kultur.goteborg.se
Mia Björklund: mia.bjorklund@kultur.goteborg.se
Victoria Alarik: victoria.alarik@kultur.goteborg.se