9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 5 mars 2019

Publicerad 11 mars 2019

Sista ansökningsdag var den 17 januari 2019 och 21 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 808 526 kr. Kulturförvaltningen beslutade den 5 mars 2019 att fördela 451 000 kr till nio av de sökande projekten.

Följande projekt har beviljats stöd:

Ankaret Kulturförening - FolkFusion: 60 000 kr
Apple Eye Photo & Design - Nutida processioner: 16 000 kr
Majornas Samverkansförening - Kultur 4ür Göteborg 5 år: 65 000 kr
Romano Paso - Romer i centrum, Kultur: 40 000 kr
Scorpion Studio Media Föreningen - Vårfestivalen: 70 000 kr
Svenska Klezmerföreningen - Unga Klezmermusikanter och internationell festival: 60 000 kr
Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland - Finntastic 2019: 40 000 kr
Teater Trixter - LYSSNA!: 50 000 kr
Tim Winter firma - Moving Moments #2: 50 000 kr

Summa: 451 000 kr

Övriga ansökningar avslås.