Coronaanpassningar av flera stödformer förlängs

Publicerad 30 november 2021

Under 2020 beslutade kulturnämnden att införa anpassade krav för flera av Göteborgs Stads stödformer för det fria kulturlivet. Nu förlängs beslutet till 2022 för tre av stödformerna: Ateljéstöd, Projektstöd Pronto och Projektstöd.

Med anledning av pandemin har kulturnämnden tidigare beslutat att införa anpassade krav för flera stödformer, i syfte att stärka möjligheterna för det fria kulturlivet i Göteborg att fortsätta verka trots pandemins effekter. Beslutet gällde fram till att restriktionerna hävdes, eller som längst under hela 2021.

Nu har restriktionerna lättat, men det finns fortfarande en osäkerhet för kulturlivet då läget snabbt kan förändras. Därför förlängs beslutet om de anpassade reglerna ytterligare ett år, och gäller hela 2022. Beslutet gäller stödformerna Ateljéstöd, Projektstöd Pronto och Projektstöd. Nedan kan du läsa mer om vad anpassningarna innebär inom respektive stöd.

Tidigare fanns anpassningar även av En snabb slant och Utjämningsbidraget. Dessa har nu återgått till ordinarie regler.

Anpassningar som förlängs

Ateljéstöd

  • Tidsperioden blir längre för att redovisa meriter när du ska styrka att du är yrkesverksam konstnär. Du kan redovisa meriter från fyra år tillbaka i tiden istället för tre.
  • Du kan ha med pandemianpassade verk och digitala utställningar bland dina meriter.

Läs mer om Ateljéstöd

Projektstöd Pronto och Projektstöd

  • Du kan söka för digitala produktioner och projekt som inte är publika (till exempel utvecklingsprojekt).
  • Du kan söka för att göra anpassningar eller återupptagande av redan beviljade projekt som tidigare har fått ställas in på grund av pandemin.

Läs mer om Projektstöd Pronto
Läs mer om Projektstöd