72 organisationer får verksamhetsstöd för 2019, beslut 11 december 2018

Publicerad 14 december 2018

Vid sitt sammanträde 11 december 2018 beviljade Göteborgs kulturnämnd 72 organisationer verksamhetsstöd för 2019 till ett sammanlagt belopp av 54 380 000 kr. Inför 2019 mottog förvaltningen 75 ansökningar om verksamhetsstöd för sammanlagt 76 013 980 kr.

Vid sitt sammanträde 11 december 2018 beviljade Göteborgs kulturnämnd 72 organisationer verksamhetsstöd för 2019 till ett sammanlagt belopp av 54 380 000 kr.

Inför 2019 mottog förvaltningen 75 ansökningar om verksamhetsstöd för sammanlagt 76 013 980 kr. Sista ansökningsdag var 13 juni 2018. 

Verksamhetsstödet söks i samråd med förvaltningen och riktar sig till kontinuerligt verksamma organisationer i det fria kulturlivet som producerar och/eller arrangerar ett konstnärligt utbud med hög kvalitet, är en kulturpolitiskt angelägen verksamhet eller utgör ett viktigt resurscentrum för en konstform.

Från och med 1 juni 2019 (inför verksamhetsåret 2020) blir stödformen sökbar för alla på samma vis som kulturnämndens övriga stödformer, till exempel projektstöd.

Följande organisationer beviljades stöd

 • 3:e Våningen – 721 000 kr
 • ADAs musikaliska teater  – 270 000 kr
 • Aftonstjärnans Kulturförening – 250 000 kr
 • Alfons Åbergs Kulturhus – 400 000 kr
 • Angereds Teater – 8 000 000 kr
 • Art of Spectra – 510 000 kr
 • Atalante – 1 080 000 kr
 • Barnteaterakademin – 475 000 kr
 • Big Wind – 240 000 kr
 • Bio Roy – 886 000 kr
 • Brötz – 330 000 kr
 • Clandestino Institut – 350 000 kr
 • Danskompaniet SPINN – 350 000 kr
 • Doc Lounge – 170 000 kr
 • Dockteatern Sesam – 756 000 kr
 • E=mc2 Danskonst – 540 000 kr
 • Embla Dans och Teater – 320 000 kr
 • Emigranternas Hus – 1 350 000 kr
 • Eva Ingemarsson Dansproduktion – 315 000 kr
 • Filmbryggan – 125 000 kr
 • Folkets Bio Göteborg – 847 000 kr
 • Forum för poesi och prosa – 231 000 kr
 • Frauke – 125 000 kr
 • Föreningen Folkmusikkafeet Allégården – 180 000 kr
 • Föreningen Galleri A50 – 220 000 kr
 • Galleri 54 – 280 000 kr
 • Galleri Box – 300 000 kr
 • GAS-festivalen – 164 000 kr
 • Geiger – 280 000 kr
 • GEST – The Gothenburg English Studio Theatre – 699 000 kr
 • GIBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art – 2 790 000 kr
 • Göteborg Baroque – 358 000 kr
 • Göteborg Film Festival – 2 774 000 kr
 • Göteborg Wind Orchestra – 4 092 000 kr
 • Göteborgs Dramatiska Teater – 300 000 kr
 • Göteborgs Internationella Orgelakademi – 100 000 kr
 • Göteborgs Interreligiösa Råd – 1 000 000 kr
 • Göteborgs Kammarmusikförening – 83 000 kr
 • Göteborgs Konstförening – 77 000 kr
 • Göteborgs Konstnärsklubb – 220 000 kr
 • Göteborgs Litteraturhus – 1 100 000 kr
 • Göteborgs Poesifestival – 120 000 kr
 • HAM-SAM – Hammarkullekarnevalen – 1 054 000 kr
 • ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art – 280 000 kr
 • Internationella Exilfilmfestivalen – 133 000 kr
 • Jazzföreningen Nefertiti – 1 040 000 kr
 • Konstepidemin – 1 824 000 kr
 • Konstnärernas Kollektivverkstad – 1 030 000 kr
 • Kulturföreningen Bunkern – 256 000 kr
 • Kulturhuset Oceanen – 325 000 kr
 • Kurage – 510 000 kr
 • Lerverk – 251 000 kr
 • Levande Musik – 280 000 kr
 • Masthuggsteatern – 1 066 000 kr
 • MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter – 150 000 kr
 • Musikens Hus – 664 000 kr
 • Olof Persson Projects – 180 000 kr
 • Planeta – 160 000 kr
 • Röda Sten Konsthall (inklusive Ung & skapande) – 2 881 000 kr
 • Sintra konsthantverksgrupp – 200 000 kr
 • Skogen – 645 000 kr
 • Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum – 3 430 000 kr
 • Stiftelsen Paletten – 80 000 kr
 • Studiocaféet / Gothenburg Film Studios Development – 100 000 kr
 • Sällskapet Visans Vänner – 101 000 kr
 • Teater Jaguar – 571 000 kr
 • Teater Tamauer – 612 000 kr
 • Teater Trixter – 724 000 kr
 • Teater UNO  – 698 000 kr
 • Varia – 154 000 kr
 • West Pride – 1 093 000 kr
 • VSA Sverige – 110 000 kr