Fredrik Nyberg och Olivia Bergdahl, två av tre mottagare av Göteborgs Stads arbetsstipendium för författare. Foto: Emelie Asplund/Ola Kjelbye

Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2022


Publicerad 21 april 2022

Varje år delar Göteborgs Stad ut kultur- och författarstipendier till personer verksamma inom stadens kulturliv. Nu är det klart vilka som är 2022 års mottagare av stipendierna, efter att kulturnämnden fattade beslut på sitt sammanträde 21 april.

Sammanlagt 23 konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmare och skådespelare får stipendier i år.

Mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier 2022

 • Camilla Boström, bildkonstnär
 • MC Coble, konstnär
 • Sven Drobnitza, bildkonstnär
 • Karin Fjellander, operasångerska
 • Anna Ganslandt, bildkonstnär
 • Helena Gezelius, skådespelare
 • Eva-Teréz Gölin, bildkonstnär
 • Shogo Hirata, textilkonstnär och grafisk formgivare
 • Annie Johansson, textilkonstnär
 • Kim Johansson, konstnär
 • Anette Krantz, bildkonstnär
 • Johan Lundborg, filmare
 • Mona Namér, dansare, koreograf och konstnär
 • Gustavo Perillo Nogueira, konstnär
 • Helena Persson, komponist
 • Nik Ruth Persson, förläggare, redaktör
 • Emma Ströde, skulptör
 • Dan Söderqvist, synthmusiker och kompositör
 • Viktor Turegård, basist och arrangör
 • Eva Zethraeus, keramiker

Mottagare av Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare 2022

 • Olivia Bergdahl
 • Fredrik Nyberg
 • Göran Parkrud

Olivia Bergdahl, född 1989, är poet, estradör och romanförfattare bosatt i Göteborg. 2007 debuterade hon med diktsamlingen Demo och 2015 kom hennes första roman, Efter ekot. Hon har flera poetry slam-titlar bakom sig och har framträtt i många sammanhang, bland annat på Göteborgs Konserthus med sin egen poesiorkester. I våras kom Vård & omsorg, en roman om att som lyckligt gravid samtidigt få en cancerdiagnos. Olivia Bergdahl författarskap är ett kraftfält präglat av övertygelsen att poesin och litteraturen kan omskapa vår verklighet.

Fredrik Nyberg, född 1968, är författare bosatt i Göteborg. Han har en lång verkslista och räknas som en av Sveriges idag främsta verksamma poeter. Sedan debuten 1998 med diktsamlingen En annorlunda praktik ägnar han en stor del av sitt författarskap åt att avtäcka ordens och språkets inneboende egenskaper och möjligheter. 2013 disputerade han vid Göteborgs universitet i ämnet litterär gestaltning med en avhandling om poesins akustiska uttrycksformer. Hans senaste bok, Ruiner. Första häftet (I–XXII), med ett växelbruk mellan poesi och prosa, har välkomnats som tecken på ett vidgat författarskap.

Göran Parkrud, född 1960, är dramatiker, regissör och konstnärlig ledare bosatt i Göteborg. I Tofta i Bohuslän bedriver han en dynamisk teaterverksamhet med uppsättningar av såväl klassiska verk som egen dramatik. Han har också lång erfarenhet från en mängd olika scener och sammanhang inom teater, film och tv. Hans dramatik kretsar ofta kring familjekonstellationer och utforskar våra sociala roller med psykologiskt djup.

Fakta

Sökande till Göteborgs Stads Kulturstipendier är folkbokförda och konstnärligt verksamma i Göteborg. De har konstnärlig utbildning eller har bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år.

250 personer sökte årets Kulturstipendier. 20 stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 30 000 kronor per person.

Sökande till Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare är dels författare av skönlitterära verk skrivna på svenska, dels författare av essäistik. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier. Till essäistik räknas kvalificerad kulturjournalistik.

30 personer sökte årets Arbetsstipendium för författare. Tre stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 50 000 kronor per person.

Göteborgs Stads Kulturstipendier har delats ut sedan 1950-talet.