Hjälp oss att kartlägga Göteborgs kulturlokaler


Publicerad 7 september 2020

Var finns din konst- och kulturverksamhet? Hjälp Göteborgs Stad att kartlägga stadens kulturlokaler för att kulturen ska kunna ta plats i framtidens stadsplanering genom att besvara en enkät.

Just nu kartlägger kulturförvaltningen konst- och kulturverksamheters platser och lokaler i Göteborg. Detta gör vi genom en enkät till det fria kulturlivet. Resultatet ska användas för att kunna påverka Göteborgs stadsplanering på lång sikt. 

Du kan svara på enkäten anonymt, och kan själv välja om du vill fylla i alla delar eller bara vissa.

Sista svarsdag är 30 september 2020. 

Till enkäten "Kartläggning: Konstnärliga och kreativa verksamheter i Göteborg".