9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 8 oktober 2018

Publicerad 9 oktober 2018

Sista ansökningsdag var den 22 augusti 2018 och 16 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 120 490 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 8 oktober 2018 att fördela 435 000 kr till nio av de sökande projekten.

Fördelning av stöd för Interkulturella projekt

  • Assyriska Föreningen i V:a Frölunda: 30 års jubileet för Assyriska kulturhuset i Västra Frölunda - 40 000 kr
  • Culture Development Center CDC: Somaliska bok och kulturmässa - 40 000 kr
  • Ge-Po AB: ”Ali behöver hjälp att överleva” - 50 000 kr                   
  • International Akito Company: Fåglarnas Färd - 95 000 kr                
  • JUSTIN TEATERPRODUKTION: Balkan New Film Festival 2018 - 50 000 kr
  • Louvaio Productions: Elaha Soroor - turné i Västsverige - 30 000 kr                     
  • Possibilitas: Bosphorus Ensemble -Fas2 - 50 000 kr   
  • Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland: En finsk musikkväll Kasmir & DJ Team Götes - 30 000 kr    
  • Ung FAPS: FRAMES Collective - Portuguese Film Festival - 50 000 kr

Summa 435 000 kr.

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.