Nio projekt får Utvecklingsstöd

Publicerad 25 maj 2022

Nu är det klart vilka projekt som får Utvecklingsstöd 2022. Nio projekt får stöd om sammanlagt 1 200 000 kronor.

Ansökan var öppen mellan 9 februari och 2 mars. Totalt kom det in 49 ansökningar och det totala ansökningsbeloppet var 11 352 299 kronor. Kulturnämnden beslutade 23 maj att fördela 1 200 000 kronor till nio av de sökande projekten.

Här är alla projekt som fick stöd:

  • Anna Linder / Big Human Productions -SAQMI, Den publika databasen: 225 000 kr
  • Dansverk Dansfilmfestivalen på Ringön, vidareetablering och utveckling: 80 000 kr
  • Karin M Music Sweden Göteborgs Liederkollektiv; Gretchen Forever, poesins möjligheter: 80 000 kr
  • Kompani Catapult Kompani Catapult - intern och extern utveckling: 200 000 kr
  • Onoma Productions AB Film och språklig tillgänglighet: 130 000 kr
  • Pulpo Kulturproduktion ekonomisk förening Musik, improvisation och interaktion med små barn: 80 000 kr
  • Scensationen ideell kulturförening Kritik som genre: 105 000 kr
  • Status Queer Community cultivation development: 150 000 kr
  • Urban Anarchy Urban Anarchy: Exposé Performing Arts Initiative: 150 000 kr

Övriga ansökningar avslogs. Alla kvalificerade ansökningar har inte kunnat beviljas stöd.