Beslutet om Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild skjuts upp till februari

Publicerad 15 december 2022

Beslutet om Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild med sista ansökningsdag 2 november 2022 skjuts upp. Här kan du läsa mer om varför ändringen sker och hur det påverkar dig som har sökt.

Årets sista sökomgång för Projektstöd och Produktionsstöd för film och rörlig bild skulle enligt planen få besked nu i december, men tyvärr kommer beslutet att skjutas upp till februari 2023. Det innebär att beviljade stöd först kommer att betalas ut i mars. Vi beklagar detta och förstår att det kan skapa problem för vissa sökande.

Varför har beslutet skjutits upp?

Orsaken till fördröjningen är att budgetbeslutet för Göteborgs Stads alla nämnder har flyttats fram till februari, på grund av att det har varit valår och det har tagit lång tid för politiken att bilda ett nytt styre. Kulturförvaltningen måste därför invänta att den nya kulturnämnden fastställer sin budget innan vi kan lämna några besked om fördelning av Projektstöd och Produktionsstöd.

Vad innebär det för dig som har sökt?

Vanligtvis kan projekt som redan har genomförts inte beviljas stöd. Men på grund av de speciella omständigheterna gör vi ett undantag för denna sökomgång, som innebär att vissa projekt kan komma att beviljas stöd i efterhand.

För er som har en projektstart innan 28 februari är det möjligt att skjuta fram projektstarten. Då behöver ni komplettera er ansökan genom att ändra projektperiod och premiärdatum. Att ändra datum påverkar inte hur ansökan bedöms.

Ändra projektdatum

Om ni vill ändra projektperiod eller premiärdatum ska ni skicka en komplettering av er ansökan via mejl till kulturstod@kultur.goteborg.se senast 15 januari. I mejlet ska ni skriva med:

  • Namn på organisationen som har sökt stöd
  • Projektets titel
  • Ny projektperiod eller nytt premiärdatum
  • Eventuell annan information som berör ändringen av er ansökan.

Frågor och svar

Om jag ska ändra premiärdatum behöver jag även ändra spelplats/lokal/medverkande i projektet. Går det?

Om du behöver göra andra typer av förändringar än att byta datum ska du kontakta oss.

Exakt när i februari kommer beslutet?

Beslutet kommer senast 28 februari.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i mars.

Bedöms min ansökan annorlunda om jag behöver ändra datum och projektperiod?

Nej, det påverkar inte. De som behöver göra ändringar bedöms på samma sätt som de som inte behöver göra det.


Har du fler frågor som inte besvaras ovan? Då är du välkommen att kontakta oss.