27 projekt får projektstöd, beslut 27 november 2018

Publicerad 13 december 2018

Det totala ansökningsbeloppet var 11 839 506 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 27 november 2018 att fördela 2 260 000 kr till 27 av de sökande projekten.

Sista ansökningsdag var den 17 september 2018 och 77 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 11 839 506 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 27 november 2018 att fördela 2 260 000 kr till 27 av de sökande projekten.

Fördelning av projektstöd inför våren 2019

 • Alkemisterna: Nuckan; epilogen – 90 000 kr
 • Ankaret Kulturförening: Klubb Ankaret Våren 2019 – 80 000 kr
 • Cora Hillebrand ensk. Firma: Galleri Cora Hillebrand – 100 000 kr
 • Dansverk: rigor MORTis – 100 000 kr
 • FAS-Föreningen Art&Science: Utställningar 2019 – 100 000 kr
 • Firma Ina Dokmo: Koreografigalleri 5 – 60 000 kr
 • Firma Karin Andersson: Four, utställningar våren 2019 – 60 000 kr
 • Frej von Fräähsen firma: Inst. för Astral Etnologi; Vanföreställning – 80 000 kr
 • Föreningen Negahe Tazeh: 15:e Int. poesifestivalen Merci Poesi – 100 000 kr
 • Gothenburg Fringe Festival: Gothenburg Fringe, 4:e upplagan – 100 000 kr
 • ICIA – Institute for…: Design, makt och manipulation – 50 000 kr
 • Jeanette Langert AB: EXPL O RE ME – 90 000 kr
 • Karlsson Barock: Festkonsert med Karlsson Barock – 30 000 kr
 • Konstepidemin: Internationella Spelmansstämman – 100 000 kr
 • Kulturföreningen Parasoll: Romeo och Juliet av William Shakespeare – 80 000 kr
 • Octava: Frihetsinspektionen – 60 000 kr
 • Possibilitas ek. Förening: Aloun Marchal; The weather within – 80 000 kr
 • Possibilitas ek. förening: Herr Kattzon och lilla Morrhår – 100 000 kr
 • Ravaillac Musik och Teater: Stråf i Musikens Hus – 50 000 kr
 • Svilova: NSFW/Svilova Fall Winter 2018 – 90 000 kr
 • Teater Kolibri: Ingegerd och Hildegard – 80 000 kr
 • Teater Spira: Ruach Elohim – 80 000 kr
 • Textival: Textival Litteraturfestival 2019 – 100 000 kr
 • The Gothenburg Combo HB: Hur låter din favoritbok? – 100 000 kr
 • Under Produktion: Om detta talar man endast med kaniner – 90 000 kr
 • Unity Jazz Club: Våren 2019 Unity Jazz Club – 120 000 kr
 • World Dance Company: ExPro – 90 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.