Göteborgs Stad minskar inte satsningen på film

Publicerad 5 december 2018

Göteborgs Stads filmsatsning har uppmärksammats i media på senaste tiden. Idag har Göteborgs Stads kulturförvaltning gått ut med ett pressmeddelande som slår fast att staden inte ska minska sin satsning på film.

Göteborgs Stads filmsatsning har uppmärksammats i media på senaste tiden. Idag har Göteborgs Stads kulturförvaltning gått ut med ett pressmeddelande som slår fast att staden inte ska minska sin satsning på film. 

Kulturförvaltningen har, på uppdrag av kulturnämnden, utvärderat Göteborgs Stads filmsatsning och därmed även stödet till Film i Väst. Utvärderingen rekommenderar att omfördela delar av stödet till lokala aktörer och andra utvecklingsbehov inom film i Göteborg. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut vid sammanträdet 2018-12-12.

Läs hela pressmeddelandet här

Mariya Voyvodova har på sin blogg kommenterat stadens filmsatsning ur ett politiskt perspektiv. 

Blogginlägget Satsning på filmen i Göteborg!