9 projekt får projektstöd för Höstlov/Jullov, beslut 8 oktober 2018

Publicerad 10 oktober 2018

Sista ansökningsdag var den 24 augusti 2018 och det har inkommit 24 ansökningar om projektstöd till förvaltningen avseende höst-och jullov 2018. Det sammanlagda ansökningsbeloppet uppgick till 1 396 962 kronor.

Utskottet för kulturstöd beslutade den 8 oktober 2018 att fördela 300 000 kr till nio av de sökande projekten.

Fördelning av projektstöd avseende höst- och jullov 2018:

  • Apelmo Musik - 16 000 kr
  • Erna och Victor Hasselblads stiftelse - 20 000 kr
  • Evelyn Jons AB - 40 000 kr
  • Hammarkullen konsthall förening - 23 000 kr
  • Passalen - 43 000 kr
  • Possibilitas ekonomisk förening - 35 000 kr
  • Possibilitas ekonomisk förening - 38 000 kr
  • Röda Sten Konsthall - 45 000 kr
  • Yvette Gustafsson firma - 40 000

Summa 300 000 kr.

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.