Sju organisationer får Riktat stöd 2021

Publicerad 15 december 2020

Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse. Inför 2021 får sju organisationer Riktat stöd, enligt beslut från kulturnämnden.

Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden. Kulturnämnden beslutar vilka organisationer som ska hanteras i stödformen.

Inför 2021 har kulturnämnden beslutat att följande organisationer ska hanteras inom Riktat stöd: Angereds Teater, Blåsmusik i Väst, West Pride, Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum (Maritiman), Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), Gothenburg Studios Development och Barnteaterakademin.

Organisationerna inom Riktat stöd sökte inför 2021 stöd om sammanlagt 25 180 000 kronor. Sista ansökningsdag var 3 juni 2020. Kulturnämnden beslutade den 14 december 2020 att de sju organisationerna får Riktat stöd till ett sammanlagt belopp av 20 655 000 kronor.

Av dessa är tre miljoner kronor förstärkningsmedel till Blåsmusik i Väst och Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum. Blåsmusik i Väst tilldelas 2 000 000 kronor och Maritiman 1 000 000 kronor.

Här är organisationerna som fick stöd:

Angereds Teater, år 1 av 3:  7 300 000 kronor
Blåsmusik i Väst_   3 500 000 kronor
West Pride, år 1 av 3:  1 119 000 kronor
Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum:  4 430 000 kronor
Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), år 3 av 3:  2 812 000 kronor
Gothenburg Studios Development, år 1 av 3:   1 000 000 kronor
Barnteaterakademin, år 2 av 3:  490 000 kronor

Totalt:   20 655 000 kronor