Reglerna för Projektstöd ändras tillfälligt

Publicerad 20 oktober 2020

Stödet öppnas upp för utvecklingsprojekt, digitala projekt och projekt som tidigare ställts in till följd av pandemin.

Kulturnämnden har beslutat att göra tillfälliga ändringar i reglerna för Projektstöd. Det innebär att det nu går att söka Projektstöd för projekt som inte är publika (till exempel för att utveckla verksamheten på olika sätt), för digitala produktioner och för att återuppta eller anpassa projekt som tidigare har fått stöd men blev inställda eller uppskjutna på grund av pandemin.

De nya reglerna gäller de två kommande sökomgångarna, varav den första pågår nu och har sista ansökningsdatum 4 november. Den andra sökomgången öppnar under första halvan av 2021. Om restriktionerna ligger kvar även efter det kan de tillfälliga reglerna förlängas.

Läs mer om Projektstöd