Vanliga frågor om coronaviruset och kulturstöd


Publicerad 16 mars 2020

Vi får många frågor om hur coronaviruset påverkar sökta eller utbetalda stöd för projekt och evenemang. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna just nu.


Just nu får vi många frågor om hur coronaviruset påverkar de stöd vi delar ut för olika projekt och evenemang. Vi försöker svara så fort som möjligt, men vi ber om förståelse för att det kan ta lite extra tid i nuläget. Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor.

Generellt gäller att vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och råder arrangörer och aktörer som fått stöd att göra detsamma.

Vad händer om jag måste förändra mitt projekt eller verksamhet som jag fått stöd för?

Om din organisation har sökt eller fått stöd för projekt eller verksamhet som påverkas av myndigheternas rekommendationer eller på andra sätt drabbas av coronaviruset, bör ni i första hand följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar för att undvika onödiga kostnader.

Det kan till exempel vara att skjuta upp delar av projektet, genomföra möten digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet. Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden. 

Kulturstöd kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Vad händer om jag behöver skjuta upp eller ställa in mitt evenemang?

Om du beslutar att skjuta upp eller ställa in ett evenemang ska du meddela oss via e-post och skicka en uppdaterad plan och budget. Glöm inte att uppge namn på den person eller organisation som sökte stödet när du kontaktar oss. För att säkerställa att ditt ärende kommer fram, kontakta oss på kulturstod@kultur.goteborg.se

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Kommer ni att kräva pengarna tillbaka?

Vi förstår att det här är en svår situation för många. Som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för kostnader inom projektet/verksamheten som du redan har betalat eller inte kan undvika, till exempel ersättning enligt avtal till utövare eller artister.