Sju organisationer får Riktat stöd 2022

Publicerad 17 december 2021

Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse. Inför 2022 får sju organisationer Riktat stöd, enligt beslut från kulturnämnden.

Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden. Kulturnämnden beslutar vilka organisationer som ska hanteras i stödformen.

Kulturnämnden beslutat att följande organisationer ska hanteras inom Riktat stöd 2022: Angereds Teater, Blåsmusik i Väst, West Pride, Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum (Maritiman), Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), Gothenburg Studios Development och Barnteaterakademin.

Inför 2022 tog kulturförvaltningen emot sju ansökningar om Riktat stöd till det sammanlagda beloppet av 24 277 300 kronor. Sista ansökningsdag var 9 juni 2021. Kulturnämnden beslutade den 16 december 2021 att de sju organisationerna får Riktat stöd till ett sammanlagt  belopp av 18 782 000 kronor.


Sökande, långsiktigt Riktat stöd Beviljat belopp
Angereds Teater, år 2 av 3 inklusive index
7 373 000 kronor
Blåsmusik i Väst
2 830 000 kronor
West Pride, år 2 av 3 inklusive index
1 130 000 kronor
Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum
4 100 000 kronor
Göteborgs Internationella Konstbiennal, år 1 av 3
1 750 000 kronor


Sökande, kulturpolitisk satsning Riktat stöd Beviljat belopp
Gothenburg Studios Development, år 2 av 3 inklusive index 
1 100 000 kronor
Barnteaterakademin, år 3 av 3 inklusive index  
499 000 kronor