7 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 26 november 2018

Publicerad 27 november 2018

Sista ansökningsdag var den 17 oktober 2018 och 22 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 3 051 280 kr.

Utskottet för kulturstöd beslutade den 26 november 2018 att fördela 380 000 kr till sju av de sökande projekten.

Fördelning av stöd för Interkulturella projekt:

  • Dialogföreningen: Shesh o besh - 50 000 kr
  • Eldfestkommittén i Göteborg: Eldfesten och Now Rooz - 70 000 kr
  • Gyttja Ideell förening: Göteborgs Latino Festival 2019 - 97 000 kr
  • Götalands Kalevalaförening: Kalevaladagens fest - 13 000 kr
  • Laces Creations Ekonomisk Förening: Afro Caribbean Dance Experience - 50 000 kr
  • River of Light: River of light 2019 - 70 000 kr
  • Ungerska Kulturföreningen, Körösi Csoma: Kulturarrangemanget iHuset i Göteborg 2019 - 30 000 kr

Summa 380 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.