75 organisationer får Verksamhetsstöd och sex organisationer får Riktat stöd 2023


Publicerad 24 februari 2023

Verksamhetsstödet är till för kulturverksamheter som är särskilt viktiga för sina målgrupper eller kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse.

Verksamhetsstöd

Kulturnämnden beslutade 22 februari 2023 att 75 organisationer beviljas Verksamhetsstöd för 2023, om totalt 41 978 000 kronor.

Inför 2023 kom det in 99 ansökningar om Verksamhetsstöd, till det sammanlagda beloppet av 69 297 705 kronor. Sista ansökningsdag var 8 juni 2022.

Här är de organisationer som fick stöd:

3:e våningen, år 1 av 3: 936 000 kr
ADAS teater: 400 000 kr
Aftonstjärnans Kulturförening: 450 000 kr
Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg AB: 100 000 kr
Art of Spectra, år 1 av 3: 629 000 kr
Atalante, år 1 av 3: 1 290 000 kr
Big Wind: 380 000 kr
Bio Roy i Göteborg AB: 900 000 kr
Brötz: 330 000 kr
Clandestino Institut, år 3 av 3: 469 000 kr
Dance Remainings: 350 000 kr
Danskompaniet SPINN, år 1 av 3: 550 000 kr
Doc Lounge: 200 000 kr
E=mc2 Danskonst: 450 000 kr
Embla Dans och Teater: 350 000 kr
Esperantoscenen: 500 000 kr
FAS – Föreningen Art&Science: 350 000 kr
Filmbryggan: 200 000 kr
Folkets Bio i Göteborg, år 1 av 3: 909 000 kr
Forum för poesi och prosa, år 1 av 3: 293 000 kr
Four: 140 000 kr
Frauke: 250 000 kr
Föreningen Folkmusikkafeet Allégården: 215 000 kr
Föreningen Galleri A50: 220 000 kr
Gageego: 200 000 kr
Galleri 54: 320 000 kr
Galleri Box: 320 000 kr
GAS-festivalen: 164 000 kr
Geiger: 300 000 kr
GEST (The Gothenburg English Studio Theatre), år 3 av 3: 832 000 kr
Gothenburg Fringe Festival: 300 000 kr
Göteborg Baroque, år 1 av 3: 400 000 kr
Göteborg Film Festival, år 2 av 3: 2 953 000 kr
Göteborgs Alternativa Orkester (GAO): 240 000 kr
Göteborgs bildverkstad: 300 000 kr
Göteborgs Dramatiska Teater, år 2 av 3: 618 000 kr
Göteborgs internationella orgelakademi, år 1 av 3: 400 000 kr
Göteborgs Konstförening: 100 000 kr
Göteborgs konstnärsklubb: 250 000 kr
Göteborgs Litteraturhus: 1 210 000 kr
Göteborgs Poesifestival: 90 000 kr
Göthenburgo: 200 000 kr
Hagateatern: 900 000 kr
HAM-SAM Hammarkullekarnevalen, år 1 av 3: 1 248 000 kr
House of Possibilitas: 350 000 kr
Internationella Exilfilmsfestivalen: 200 000 kr
Iraqi Bodies: 500 000 kr
Kinema Lab (f.d. Studiocafé): 200 000 kr
Konstepidemin, år 2 av 3: 2 289 000 kr
Konstkollektivet snö: 230 000 kr
Konstnärernas Kollektivverkstad, år 1 av 3: 1 500 000 kr
Kulturföreningen Bunkern: 500 000 kr
Kulturhus Kviberg: 250 000 kr
Kulturhuset Oceanen: 500 000 kr
Lerverk Butik och Galleri: 251 000 kr
Levande Musik: 300 000 kr
Masthuggsteatern, år 2 av 3: 1 135 000 kr
Meeting Plays: 350 000 kr
MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter: 200 000 kr
Mumrik Kulturproduktion: 200 000 kr
Musikens Hus: 850 000 kr
NewOperaCO: 300 000 kr
Olof Persson Projects: 250 000 kr
Planeta: 240 000 kr
Röda Sten Konsthall (inklusive GIBCA), år 3 av 3: 5 052 000 kr
Sintra Konsthantverk: 245 000 kr
Skogen: 850 000 kr
Stiftelsen Paletten: 150 000 kr
Swedish Archive for Queer Moving Images, The (SAQMI): 200 000 kr
Sällskapet visans vänner i Göteborg: 90 000 kr
Teater Jaguar: 650 000 kr
Teater Sesam: 850 000 kr
Teater Trixter: 730 000 kr
Textival: 250 000 kr
Very Special Arts: 110 000 kr

Riktat stöd

Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden. Kulturnämnden beslutar vilka organisationer som ska hanteras i stödformen.

Kulturnämnden har beslutat att följande organisationer ska hanteras inom Riktat stöd: Angereds Teater, Blåsmusik i Väst, West Pride, Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum, Gothenburg Studios Development och Barnteaterakademin.

Inför 2023 kom det in sex ansökningar om Riktat stöd till det sammanlagda beloppet av 22 936 730 kronor. Sista ansökningsdag var 8 juni 2022. Kulturnämnden beslutade att bevilja de sex organisationerna Riktat stöd till ett sammanlagt belopp av 16 941 000 kronor.

  • Angereds Teater, år 3 av 3 inklusive index: 7 594 000 kr
  • Blåsmusik i Väst, år 1 av 3: 2 500 000 kr
  • West Pride, år 3 av 3 inklusive index : 1 164 000 kr
  • Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum: 4 000 000 kr
  • Gothenburg Studios Development, år 3 av 3 inkl index: 1 133 000 kr
  • Barnteaterakademin, år 1 av 3: 550 000 kr