Förändringar i kulturstöden 2023


Publicerad 15 mars 2023

Det är ännu inte är klart vilken budget kulturnämnden och kulturstöden har att förhålla sig till under 2023, vilket kan påverka stöden.

Den 22 februari antog kulturnämnden sin budget, och beslutade då om besparingar på nio miljoner kronor för kulturstöd till det fria kulturlivet. Den 14 mars presenterade styret i Göteborgs Stad ett förslag om en kompletteringsbudget för stadens nämnder, där extra medel ska gå till kulturnämnden. Det innebär det att ännu inte är klart vilken budget kulturnämnden och kulturstöden har att förhålla sig till.

Kommunfullmäktige ska rösta om förslaget den 23 mars, och om förslaget går igenom beslutar kulturnämnden om frågan den 27 mars. Tidplanen är preliminär och kan ändras, exempelvis om ärendet bordläggs (skjuts upp).

Budgetläget medför att det blir förändringar i stöden under året. Tidigare har vårens sökomgångar av Projektstöd, Produktionsstöd för film och rörlig bild och Utvecklingsstöd ställts in. Beroende på vad politiken beslutar kan det bli ytterligare förändringar i kulturstöden under 2023.

På sidan Förändringar i kulturstöden 2023 finns aktuell information tillgänglig.