Nio projekt får Utvecklingsstöd

Publicerad 26 maj 2020

Nu är årets sökomgång för Utvecklingsstöd klar! Den 25 maj beslutade kulturnämnden att nio projekt får stöd om sammanlagt 1 500 000 kronor.

Årets ansökningsomgång för Utvecklingsstöd klar! Deadline för ansökan var 4 mars 2020. Totalt kom det in 53 ansökningar med det sammanlagda ansökningsbeloppet 9 566 522 kronor. Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj att nio av de sökande får Utvecklingsstöd, om sammanlagt 1 500 000 kronor. Övriga ansökningar avslogs.  

Här är projekten som fick stöd:  

  • Ananá Musikproduktion – Satumaa - Sagolandet för barn & ungdomar: 100 000 kronor
  • Anna Maria Hedman - Konstnärernas Mamma Kollektiv (KMK): 500 000 kronor
  • Bataljonen - 9 PLACES TO HIDE: 160 000 kronor
  • Big Wind - Dansande Hjärtan: 230 000 kronor
  • DER WOLF - G.A.P - Gesture & Action in Process: 120 000 kronor
  • Galleri Box – Konstnärshuset: 90 000 kronor
  • Historieverket ekonomisk förening - Utveckling av Gathenhielmska Husets verksamhet: 100 000 kronor
  • Kulturföreningen Trixter Produktion - Artist in Residence – Pilotprojekt: 70 000 kronor
  • Skogen - Ny scen och produktionsrum hos Skogen, Masthuggsteatern och Cinnober teater: 130 000 kronor