Kraven lättas upp tillfälligt för Projektstöd Pronto

Publicerad 24 mars 2020

Coronavirusets framfart drabbar det fria kulturlivet hårt. Därför beslutade kulturnämnden igår att tillfälligt lätta upp kraven för Projektstöd Pronto. Bland annat slopas kravet på att projekten måste var publika. Förändringarna gäller för alla de tre kvarvarande sökomgångarna under året.

Spridningen av coronaviruset har fått stora negativa konsekvenser för det fria kulturlivet. Många evenemang ställs in och aktörer förlorar inkomster. Därför beslutade kulturnämnden den 23 mars att lätta upp vissa av reglerna för Projektstöd Pronto.

Projektstöd Pronto är ett projektstöd som har snabb handläggningstid, ungefär sex veckor. Det går att söka upp till 40 000 kronor för att skapa ett konstnärligt verk eller till att arrangera ett kulturevenemang. Vanligtvis är det ett krav att evenemangen ska vara publika, och det går inte att söka stöd för samma projekt två gånger.

Dessa krav har nu lättats upp. Det innebär att aktörer kan söka Projektstöd Pronto för projekt inom kärnverksamhet, strategiskt arbete och utveckling för framtiden utan krav på att projektet måste bli publikt i den närmaste framtiden. Det är också möjligt att söka för att till exempel repetera en tidigare inställd föreställning på nytt eller nyproducera en utställning när krisen kopplad till coronaviruset är över.

De tillfälliga förändringarna i kraven gäller för de tre kvarvarande sökomgångarna under 2020:

  • 30 mars - 29 april
  • 27 juli - 12 augusti
  • 7-30 september

Besked kommer cirka sex veckor efter sista ansökningsdatum i respektive sökomgång.

Läs mer om Projektstöd Pronto och hur du söker

Kulturstöd har tidigare informerat om vad som händer om ett evenemang som fått stöd ställs in på grund av coronaviruset.