75 verksamheter får Verksamhetsstöd 2020, beslut 19 december 2019

Publicerad 20 december 2019

Kulturnämnden beslutade 19 december att tilldela 75 organisationer Verksamhetsstöd. I år är första gången som stödet är öppet för alla att söka.


Verksamhetsstödet riktar sig till kontinuerligt verksamma organisationer i det fria kulturlivet som producerar och/eller arrangerar ett konstnärligt utbud av hög kvalitet, är en kulturpolitiskt angelägen verksamhet eller utgör ett viktigt resurscentrum för en konstform. Sedan juni i år är stödformen öppen och sökbar för alla.

Inför 2020 mottog kulturförvaltningen 95 ansökningar om Verksamhetsstöd till det sammanlagda beloppet av 70 558 074 kr. Sista ansökningsdag var 3 juni 2019. Kulturnämnden beviljade 75 organisationer verksamhetsstöd för 2020 till ett sammanlagt belopp av 38 067 000 kr vid nämndmötet 19 december. Övriga ansökningar avslogs.

Följande organisationer/verksamheter har beviljats stöd:

 • 3:e Våningen (Dance Across Borders), år 1 av 3: 871 000 kr
 • ADAs musikaliska teater: 270 000 kr
 • Aftonstjärnans Kulturförening: 250 000 kr
 • Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg: 200 000 kr
 • Art of Spectra, år 1 av 3: 600 000 kr
 • Atalante, år 1 av 3: 1 230 000 kr
 • Big Wind: 300 000 kr
 • Bio Roy i Göteborg, år 3 av 3: 899 000 kr
 • Brötz: 330 000 kr
 • Cirkus Unik: 350 000 kr
 • Clandestino Institut: 350 000 kr
 • Danskompaniet SPINN (Producentbyrån): 400 000 kr
 • Doc Lounge: 170 000 kr
 • Dockteater Sesam: 756 000 kr
 • E=mc2 Danskonst (Centrum för Ögonblickets Konst): 450 000 kr
 • Embla Dans och Teater: 320 000 kr
 • Emigranternas Hus: 675 000 kr
 • Esperantoscenen (Teater UNO): 548 000 kr
 • Eva Ingemarsson Dansproduktion (Atalante): 300 000 kr
 • FAS – Föreningen Art&Science: 300 000 kr
 • Filmbryggan: 125 000 kr
 • Folkets Bio Göteborg, år 1 av 3: 847 000 kr
 • Forum för poesi och prosa (Författarcentrum Väst), år 3 av 3: 279 000 kr
 • Four (Firma Karin Andersson): 141 000 kr
 • Frauke (Hirame): 180 000 kr
 • Föreningen Folkmusikkafeet Allégården: 200 000 kr
 • Föreningen Galleri A50: 220 000 kr
 • Gageego (GAC vision): 150 000 kr
 • Galleri 54: 280 000 kr
 • Galleri Box: 300 000 kr
 • GAS-festivalen (Göteborg Art Sounds): 164 000 kr
 • Geiger: 280 000 kr
 • GEST (The Gothenburg English Studio Theatre), år 3 av 3: 709 000 kr
 • Göteborg Baroque, år 1 av 3: 358 000 kr
 • Göteborg Film Festival, år 2 av 3 : 2 816 000 kr
 • Göteborg Wind Orchestra (Stiftelsen Göteborgsmusiken): 2 046 000 kr
 • Göteborgs bildverkstad: 250 000 kr
 • Göteborgs Dramatiska Teater: 600 000 kr
 • Göteborgs improfestival: 250 000 kr
 • Göteborgs Internationella Orgelakademi: 250 000 kr
 • Göteborgs Kammarmusikförening: 83 000 kr
 • Göteborgs Konstförening: 77 000 kr
 • Göteborgs Konstnärsklubb: 220 000 kr
 • Göteborgs Litteraturhus : 1 100 000 kr
 • Göteborgs Poesifestival: 90 000 kr
 • Hagateatern (tidigare Teater Tamauer): 806 000 kr
 • HAM-SAM / Hammarkullekarnevalen, år 1 av 3: 1 054 000 kr
 • ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art: 430 000 kr
 • Internationella Exilfilmfestivalen (För. Bildverkstan), år 1 av 3: 145 000 kr
 • Iraqi Bodies: 500 000 kr
 • Jazzklubben Nefertiti: 1 040 000 kr
 • Konstepidemin, år 2 av 3: 1 851 000 kr
 • Konstnärernas Kollektivverkstad, år 1 av 3: 1 070 000 kr
 • Kulturföreningen Bunkern, år 1 av 3: 256 000 kr
 • Kulturhus Kviberg (Honjo Kulturexport): 150 000 kr
 • Kulturhuset Oceanen: 325 000 kr
 • Kurage (Teater Kurage): 120 000 kr
 • Lerverk Butik och Galleri: 251 000 kr
 • Levande Musik: 280 000 kr
 • Masthuggsteatern, år 2 av 3: 1 082 000 kr
 • MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter (Riksför Filmcentrum): 150 000 kr
 • Musikens Hus: 600 000 kr
 • Olof Persson Projects (Äckligt Kulturella Personers Sällskap): 180 000 kr
 • Planeta (Possibilitas ekonomisk förening): 160 000 kr
 • Röda Sten Konsthall, år 3 av 3: 2 924 000 kr
 • Sintra (Kerstin Sarvimäki firma): 200 000 kr
 • Skogen: 745 000 kr
 • Stiftelsen Paletten: 80 000 kr
 • Studiocafé (Gothenburg Film Studio Development): 150 000 kr
 • Sällskapet Visans Vänner: 70 000 kr
 • Teater Jaguar, år 3 av 3: 580 000 kr
 • Teater Trixter (Kulturför. Trixter Produktion), år 1 av 3: 724 000 kr
 • Textival: 250 000 kr
 • Varia (Larsdotter Förening): 200 000 kr
 • VSA Sverige: 110 000 kr

Totalt: 38 067 000 k